Onsdag 24. oktober 2018

Alt i lås og glass!

Kveldsrovegen 1, 2849 KAPP Tlf. 61 16 98 80 – www.kbkas.no

SPESIALVERKSTED BILSKADER LAKKERING • BILGLASS BILUTLEIE • BILBERGING DEKKHOTELL • DEKKSERVICE SALG AV DEKK OG FELGER KAPP BIL OG KAROSSERIVERKSTED AS

ØstreTotenv. 128, Gjøvik Tlf. 61 17 10 20

Onsdag 24. oktober 2018 Nr. 38 • 91. årgang – etablert 1928 Stor pågang kan utløse utbygging

Har skapt en møteplass

Foto: Ole Ludvig Rosenborg Foto: Jon Olav Andersen Foto: Ole Ludvig Rosenborg

Meieribygningen på Eina har fått nytt liv etter at Sissel Skiaker (bildet) i september åpnet kafeen Mjølkerampa. Tilbudet er blitt godt mottatt av innbyggerne, som i mange år har savnet en skikkelig møteplass. Side 3 Klare i nye lokaler

Med Sport Outlet på plass i Raufoss Amfi er kjøpesenteret i Vestre Toten fullt for første gang. Samtidig melder senterleder Anniken Staalnacke (bildet) om stor inter- esse fra nye potensi- elle leietakere. – Vi kan få et luksuspro- blem. Per i dag er det ingen konkrete planer om en utvidelse, men vi har jo tanker og drømmer, og en utvi- delse er ikke utenke- lig på sikt, sier Staalnacke. Tidligere har det vært en utfor- dring med en del tomme lokaler. Side 4

I morgen kan kjøpmann Torill Lundvollen ønske velkommen til ny butikk i Rådhustorget på Lena (bildet). Pol og kafé åpner det også, og noen har satset på en helt ny karriere.

Side 5

Forteller historien

Foto: Ole Ludvig Rosenborg

Siste uke!

AkkuratnåhosBiliaGjøvik Gode tilbudpå vinter-/sommerdekk

DET RIMEL IGSTE PARET FÅR DU PÅ KJØPET!

Mjøsmuseets årbok er ute. Siv Bente Grongstad og Arne Julsrud Berg (bildet) har som redaktører måttet ta stilling til hvor detaljert man kan være om den nære historien. De mener alt må fortelles slik det var, og har sørget for takhøyde. Side 10

– Tilbudet gjelder t.o.m lørdag –

Gjøvik • Lena • Raufoss www.eurosko.com

Velkommen til åpning av Rådhustorget 25. oktober kl 10:00 Høytidelig åpning ved ordfører Guri Bråthen, IºU YL VHUYHUHU EOºWNDNH RJ ND΍H JMHQQRP GDJHQ WLO WDNWHQH DY *RVHQ *ODvMD]] RJ .ROEX -DQL]MDU

7RUVGDJ WLO OºUGDJ EOLU GHW §SQLQJIHVW PHG PDQJH JRGH WLOEXG RJ VPDNVSUºYHU IUD EOD *UDQGLRVD ELOHQ RJ 5¨WW L .M¨IWHQ

Made with FlippingBook flipbook maker