Onsdag 08. juni 2016

Gratis taksjekk Oppland Tak og Fasade Tlf.: 917 41 474

Alt innen isolerglass!

ØstreTotenv. 128, Gjøvik Tlf. 61 17 10 20

– etablert 1928

Onsdag 8. juni 2016 Nr. 23 • 89. årgang

Dystealteret blir omsider reparert Foto: Mina B. Sveen

Chips og vegutbygging

Stortingsrepresentantene Stine Renate Håheim og Anette Trettebergstuen med følge var oppmerksomme tilhørere da fabrikksjef Jens Kristian Ulsrud viste rundt på KiMs på Skreia. Fabrikksjefen benyttet anledningen til å snakke om vegutbygging. Side 7 Favoritten på Valle

Murmester Terje Berner og murer- svenn Nils Kristian Høien Nielsen begynte i forrige uke å restaurere Dystealteret på opp- drag fra Riks- antikvaren, her representert ved seniorrådgiver Inger-Marie Aicher Olsrud (bildet). Johan Dyste, som har jobbet i over 30 år for å redde alte- ret, er storfornøyd, og forteller om både en forbannelse, skjelettfunn, under- jordiske og en sterk kristentro på Dyste. Side 4-5

Foto: Mina B.Sveen

Bli ikke overrasket om du møter en ny «ansatt» i korrido- rene på Lena-Valle videregå- ende skole. Agronom Marte Johnsen har fått en ny venn. Kopplammet Bertil synes det er artigere å være menneske enn sau. Siste side

Foto: Mina B. Sveen

Sommerdager med langåpent! KJEMPETILBUD sko og klær! 100,- 200,- 300,- Torsdag til kl. 22.00 Fredag til kl. 20.00 Lørdag til kl. 16.00 TIMESALG

Endelig

Storgata i Gjøvik sentrum Lørdag 11. juni kl. 10–16 BRUKT- MARKED

sommer!

Vi har sommer- antrekkene!

TORSDAG 19-22: Alle sko med GoreTex -50%

-30%

Velkommen!

Alle ord. sko

Str. 42+

-50%

Alle klær

Storgata 23 - Gjøvik sentrum www.cinderella.no Tlf. 61 17 56 66

Raufoss 61 19 17 59

Ta vare på bilen med understells- behandling! Døgnåpnen selvvaskehall Alle typer lakkskader

Bærsøtmispel Stort utvalg i busker og trær! Tuespirea Pyntebark Potentilla

Gjøco Herregård Maximal 1098;

Yunik Woodcare Superdekk 14 år Yunik Woodcare ODB 10 år 870; 698;

85;

85;

95;

200;

Snakk med fagfolk

Åpent: Hverdager kl. 9-19 (17) Søndag kl.12-16

Mattisrudsvingen 9, 2827 Hunndalen Tlf: 970 74 233 www.poleringskongen.no

• Stubbefresing • Opprydding • Ansvarsforsikring

Lena

Tlf. 61 16 17 77

Made with