קשר עין ירחון ארגון המורים גליון 244 דצמבר 2014

w w w . i

g m . o r g . i l

תל אביב יפו Tel-Aviv-Yafo P.P. - שולם 2438

במקרה של אי מסירה יש להחזיר לארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים, דרך מנחם בגין 32 ת"א 48166

י ר ח ו ן א ר ג ו ן ה מ ו ר י ם

למורים שלנו מדור פנאי ותרבות עמ' 04

ריאיון עם ראשי 3 רשתות החינוך הטכנולוגי הגדולות עמ' 03 קרן שקד

ועידת ישראל לחינוך 4102

18 עמ'

זרקור: בית הספר התיכון צור-ים בחיפה

20 עמ'

כ ס ל ו - ט ב ת ת ש ע " ה ד צ מ ב ר 4 1 0 2

ג י ל י ו ן 244

Made with