S_KortbogKøbenhavnFrederiksberg_1989

1 5 8

Vinlovstien .................... 20 A3 Winthers Vej, Christian 30 B3 Virginiavej....................... 30 A3 V irkefeltet....................... 1 C4 V isb y g a d e....................... 24 A3 W itten b erggad e........... 43 C4 Vodroffslund.................. 31 B3 Vodroffs Tværgade . . . 31 B4 V odroffsvej.................... 31 C3

Vigerslev Allés Skole . 38 A4 V igerslev Brandstation 36 C3 Vigerslev Godsstation 37 A4

. 14 B1 . 14 C2

Vestervold Kvarter .. . 31, 32,

Ved Amagerbanen .. 44 A2,B2 Vennerslyst, HVF

Valby Langgade

Universitetsparken .. . 14 C4

40, 41

V enøgade ..................

Ved Am agerport......... . 42 C2

S ta tio n ...................... . 38 A3

22 C1

15 A2

Vestgavl ....................... . 1 C3 V estgræ nsen, HVF. .. . 68 B3 V estm annagade . . . . . 42 A2

. 30 A3

Ved Andebakken

U p la n d sg a d e............. 43 A2.C1 V albyparken................ . 57 C2

V igerslev Godsvej

36 C4 37 A4

. 27 C1

Veras A llé ....................

58 A2

Ved B ella h ø j................ . 12 A4

44 A2

28 A1

20 A1,2,

Upsalagade ................ 23 C3.4 Valby S k o le .................. . 38 B3,C3

Véstvolden ..............9, 10, 11, 17 Vigerslev, H V F ............. 47 C1

. 58 A1 . 42 C2 43 A2 B2,C2

B1

Verdis v e j .......................

Valby Station ............. . 38 B4 Valby T in g sted ........... . 38 B3

24 A3

Vigerslev K irke............. 47 A1 Vigerslevparken ......... 36, 46,

Vestre Allé .................. . 37 B3

Verm landsgade

Ved Bygården ........... . 11 A1 V e d b æ k g a d e .............. . 22 A2

U ralvej........................... 54 B2 Uraniavej .................... 31 A4 Urbansgade ................ 15C 3

Vestre Borgerdyd

Valdemar Holmers

47, 56

S k o le ......................... . 49 A2

G a d e ......................... . 14 C2 Ved Dam hussøen . . . . 27 B3 U rteh aven .................... 47 B3,C4 V ald em arsgade......... 40 B1,2,3 V edels Gade, P e te r .. . 42 C3

Vigerslevstræde ......... 37 A4

. 14 B3,4 Vestre Elvæ rk.............. . 41 B1

Vermundsgade . . . . V ero n a v ej.................. W e s s e ls g a d e ...........

40 C1

V igerslew ej

Vestre F æ n g s e l......... . 39 C4

. 54 A1 . 31 C1

Ved E lth am .................. . 6C 3 Ved G lyptoteket......... . 41 B1 Ved G ræ n se n .............. . 28 B2.C2 Ved H eg n et.................. . 24 A1 Ved Idrætsparken . . . . 15 C4 Ved K an alen ................ . 42 B1 Ved Kildevældskirken . 15 A1 Ved K lo steret............. . 15 A3 Ved Kløvermarken . . . . 43 A2 Ved L in d en .................. . 42 C2 Ved Lindevangen . 29 B3 Ved Mønten ................ . 42 C2 Ved Renden ................ . 4A 2 Ved Skansen .............. . 43 A2 Ved S lu s e n .................. . 59 C1

Valentiners Vej, Julius 29 A3 Valgårdsvej.................. . 38 C4 V a lh a lsg a d e................ . 14 A4 Valhøjvej....................... . 38 C3 Valkendorfsgade . . . . . 32 C3 Valkendorfs Kollegium 32 B3 Valkyriegade ............. . 14 A4 V allekildevej................ . 18 A1 V alm uevej.................... . 53 B3 V aln ød d evej................ . 20 B3 Vandkunsten ............. . 32 C4 Vangehusvej ............. . 6 B 4 Vangs A llé.................... . 46 C1 V an gsåvej.................... . 18 B4 V a n lø se......................... 17, 18, 22 A1

56 C1

V ognborgvej.................. 20 A3

Vestre Kirkegård . . . . . 39 A4.B4 nr.

1-105 og

Utterslev ...................... . . 3, 4,

2 - 1 1 4 .............. 37 A3.B2 Vognm agergade ......... 32 C2

49 B1

32 A1

12, 13, 14, 1 9 ,2 0 ,2 1

Vognmandsmarken . .. 14C1

— 109-125 og

Vestre Kirkegårds

Vestagervej ............. V estb a n ev ej..............

. 6 B 3 . 38 C3 39 A3 . 40 B1

Utterslevdal, HVF . . . 12 B3

1 3 0 -1 5 4 .............. 36 C3.4

15 A2

A llé.............................. . 39 B4 Vestre Teglgade . . . . . 50 B2

Utterslevgård,

— 1 3 7 ....................... 37 A4

V ogtervej......................... 52 C3

pensionistboliger .. 12 B3 Utterslev K irke........... 12 B3

Voldboligerne,

Veterinær- og Land— 141-315 og

W estend ....................

pensionistboliger . . . 42 C1 Volden, Ved .................. 42 C1 Voldflojen ....................... 9C 2 Voldgade, N orre........... 32 B2 Voldgade, V e s te r ......... 32 A3,1

156-340 .............. 47 A1,3

bohøjskole, Den

Vesterbrogade

2, 3,

Utterslev Mose .........

B4

kongelige ................ . 30 C3,

nr.

1-6 E .........

. 32 A4

4 ,1 0 11,12

— 317-325 og

31 A1,

9A -13og

Utterslev T orv............. 12 B2,3 V a llø v ej......................... . 19 A2,B1 Ved L angebro.............. . 42 A2

342-346 .............. 56 C1

2, 3

. 41 A1

8- 1 2 .........

Utterslevvej ................ 12 B3

sam t (u. nr.) ............. 46 C1 Vigerslev V æ n g e ......... 47 B2

Veterinær- og Land-

15-129 og

41 C1

bohøjskole-

. 40 A1,

1 4 -1 4 2 ...........

Voldgade, Oster

k ollegiet.................... . 30 C2

B1.C1

nr.

1 - 7 .................. 32 C1 9 ......................... 23 C4

W ey sesga d e .............. . 15 B1.C1 W iin b lad sgad e............. . 49 B3

— 131-149

Vikkevangen ................. 11 C4 V iktoriagade................... 40 C1 V ild an d egad e................. 24 B4 Wildersbro .................... . 33 C4 W ild ersg a d e................... 33 B4 Wilders K an al................ 33 C4 Wilders P la d s ................ 33 C4 Vilhelm Birkedals Vej . 4 B 4 42 B1

Vibeholmen ................ . 37 B2 V ibekegade ................ . 14 B4 Vibenshus Runddel .. . 15 A3 V ibenshus Skole . . . . . 15C 3 Vibes Gade, Mikkel .. . 42 B1 Vibevej ......................... . 21 A2,B1 V ib orggad e.................. . 15C 4

m. fl. og 144-152

— 10-46 .................. 24 A4,1 V old gård en ..................... 42 B1 Voldm estergade ......... 23 C3 V oldparken..................... 10 B2 Voldparkens Skole . . . 10 C2 Volosvej ......................... 54 A3 W o ltersg a d e.................. 43 B3 Vonveds Vej, Svend . . 55 A3 V ordingborggade......... 15C 3 Volmers Vej, Kong 54 C1 Vor Frelsers Kirkegård 43 A3 Vor Frue Kirke .............. 32 B3 W orsaaesvej ................ 31 B2 Vulkangade .................. 22 A1 Væbnervej .................. . 13 B2 V æ n g e le d d e t.............. . 9 B4 Væ nge, Vigerslev . . . . 47 B2 Vænget, V e d ................ . 16 A4 16 A3,1 Vor Frelsers Kirke 42 C1

60 A1

iy , ¿ i , 4ö

m. fl.....................

. 39 C2

Ved S p o rslø jfen .........

. 15 C1

V w

Ved Stadsgraven . . . . . 42 C2 Ved Stigbordene . . . . . 59 B1 Ved S tr a n d en ............. .3 3 A3

Vesterbros

. 41 A1 . 40 C1 . 61 C4,

Statskursus ........... Vesterbros T o r v .........

Vanløse Allé

V.A. Borgens Vej . . . . 49 C1

nr.

1 - 1 1 .............. 20 A4

Ved S øn d erp o rt......... . 43 A2,3 Vestereng, HVF...........

Wagnersvej ................ 49 A4,B4 — 15- 53 og

16 A4

68 C1

Ved V esterport........... . 32 A4

2- 6 0 ............. 19 C4

V agtelvej....................... 20 C4

. 32 A3,4 Wibrandtsvej

Ved V ig e n .................... . 4 A3,4 Vester Farimagsgade

— 55- 83 og

21 A3

13 B1

nr.

1 - 3 og

. 40 A2,3 . 39 C2,3

Vester F æ lle d ............. Vesterfælledvej ......... V ester g a d e ..................

Ved V o ld en .................. . 42 C1 Ved V æ n g e t................ . 16 A4

62-102 ............. 28 B1

Vagtmestervej ........... 19 B3

Wilhelm Marstrands

2- 4 ........... . 53 C4

Vajsenhus, Det

Vanløse Byvej ........... 27 B1 Vanløsehøj .................. 18C 3 Vanløse Idrætspark .. 27 C1 Vanløse K irke............. 18 C4 Vanløse Skole ........... 27 C1 Vanløse Station ......... 28 A1

G a d e ........................... 23 C3 Vilhelm T hom sens Allé 38 A4

5- 93 og

24 A1

. 32 B3 . 32 C4 41 C1 . 20 C1 . 20 C1

kongelige

32 A2

6 - 1 0 0 ........... . 54 A4,

V. E. Gamborgs Vej .. . 29 C2,3 Vestergade, Ny .........

Valborg Allé ................ 38 A3 V alb y................................ 37, 38,

48 A1

B4,C3

W eim argad e................ . 43 C4

Vilhelm T op søes Vej .. 38 A2 W ilkensvej ..................... 29 B2 W illem oesgade ........... 23 C2 Willumsvej .................... 63 A1 Vimmelskaftet .............. 32 C3 Wimmers Vej, August . 48 A1 Vindebrogade ............. . 32 C4 V indingevej.................. . 9 B3 Vindruevej .................. . 20 C3 W in d so rv ej.................. . 62 B1

— 1 0 8 -1 1 6 ........... . 55 A3 Victor Bendix Gade .. . 15 A2 W iedew eltsgade . . . . . 23 B4 Vigen, Ved .................. . 4 A3 V ig erslev ....................... 28, 36,

39, 47, 48, 49, 57, 58

Vejlands A llé................ . 61 B1.C1 Vestergårdsporten . . .

Valbygårdsvej ........... 39 A4

62 A1.C1 V estergårdsvej...........

21 A2 3 2 ,4 1 ,

Vejlegade .................... 16 A4 V ejrø g a d e.................... 15 A3

49 A1,2 Vardegade .................. 16 A3

24 A2,B1

Vester K varter...........

Varmecentral,

Valbyholm ....................... 37 B1

42

Valby Idræ tspark......... 48 B4.57 S u n d h o lm .................. 43 A4

Veksøvej

37, 46, 47, 48, 56, 57

. 6C 4 . 9 B 4

V esterled ....................... Vesterløkken ............. Vestermarksvej .........

Varmeværk, Lygten . . . 13 C3 Warmings Vej, Jen s .. 62 A1 Vartov ............................. 32 B4 Vartov Kirke .................. 32 B4 Vartov Vej, Gammel .. 6 B3 Vasbygade .................... 40 C4,

nr.

1A- 21 og

Valby Kirkevej .............. 38 C3

Vigerslev Allé

2A- 12 ......... 11 A4

Valby Langgade

61 B1.C1 uden nr....................... . 40 A4

nr.

1- 19 og

25- 37 og

24 A1

62 A1 32 A4 32 A4

nr.

1- 7 og

4- 1 0 ........... 39 A3

14- 3 4 ........... 10 C4 3 9 -1 7 7 ........... 18 A1

V æ rk sted vej................ . 48 A3 Væ rn ed am svej........... . 31 B4

Vesterport Station . . .

10- 1 8 ........... . 39 A4,

— 21A-133

B,C4

og 10-134 ......... 38 A3,

B1,C1 Vesterport, Ved .........

40 B1

50 A2,B1 V endersgade ............. 32 B2

Vester S ø g a d e ........... V ester v a n g ..................

31 C3,4

9-125 og

B3,C3

V æ v erg a d e.................. . 31 B1

C1

36 C3

2 6 -1 3 0 ........... . 38 A4,C4 Vingegavl ..................... . 2 A3

— 133-243 og

V endsysselsvej ......... 20 A4 V en ed ig v ej.................. 44 A4 V en n ely A llé................ 46 C1

37 A1,2,3 uden nr............................ . 37 C4

V in g elo d d en ................ . 14 A4 V in gård stræ d e........... . 33 A3

Vasbygade, Gamle . . . 49 C2

136-262 .............. 37 A2,

50 A2

B2,C2

Vestervigvej ................ Vester Voldgade . . . .

18 A4

nr. 125-131 ........... . 48 A1

Vølundsgade .............. . 22 B1

32 A3,B4 — 135-299 og

V in h aven ....................... . 47 C3,4 Våningsvej .................. . 61 B2

— 245-265 og

V a tn a v ej......................... 53 B2,3 Vennem indevej ......... 15 B2

264-278 ........... 36 C1

W eb ersg a d e.................. 23 B4

41 C1

Vennelyst, HVF............ 43 A1

1 5 4 -3 0 0 ........... . 47 A2,C1 Vinkelager .................. . 28 A3

Våren, HVF.................... . 68 B1

Made with