הצפרדע המעופפת נגד השודדים / דוד יאיר

המעופפת נגד

הצפרדע

השודדים

מאת

דוד יאיר

עופר , האח הבכור , ליד הביצה

, מאחיו אוהב טבע ופרפרים

אייל , צעיר

קווק ,

הצפרדע

הצפרדעים

מכל מיוחד

, בן שהוא

, אבא שלא היה

השודדים והאקדח

של

בו צורך

) באקדח , לא באבא )!

יעל , של ציור עם

של הבלון

. פרדע צ

, הקטנה התבכיינה

הבלון עף ל , יעלו , שמים

האחות

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker