Vejviseren 1916

Eksp. 10-8 Og 51/2-7. oretager a l Indlaan

narret nlcbog.

B n v t > T * u d i e i e i ir« X > U A ^ 1 IB K r. aarIIg . e Smaa Boxer tit Opbevaring a f Livspolicer( Smykker 0. V f f i p d i f i a n e V

KQNaELIQ HOFBKQER ¡JÆGERSBORG ALLÉ 34 TBL.BFONBR: ORDRUP 31 og 780

UDSALG

Bernstorffsvej 100 HellerupveJ 43 . . T elf. Hellerup 4 9 1 1 Duntzfeldts A lle 1 — Hellerup 487 x Rebekkavej 31 . . . ^ J t é lle r u p S^ipy Strandvej 136. B — Hellerup > 3 / s y

Leverandør til Hans Majestæt Kongens Hofholdning

Made with