Heutink actiekrant voor BSO & Kinderopvang - Zomer 2018

KENNIS DELEN MET COLLEGA’S EN COLLEGA-LOCATIES

SPELEND LEREN MET DE MATERIALEN VAN LEGO ® EDUCATION

BEZOEK ONZE GRATIS INSPIRATIE- EVENTS VOOR DE KINDER- OPVANG ontwikkelingsmateriaal - 26 september in Rijssen De kracht van bewegen en muziek - 3 oktober in Huissen Van buiten naar binnen kijken - 5 oktober in Rijssen De kracht van positief denken - 15 november in Eindhoven Online leren in de kinderopvang - op aanvraag in Zelhem Inspired by Maria Montessori KIJK VOOR MEER INFORMATIE EN IN- SCHRIJVEN OP HEUTINK.NL - 21 september in Rijssen Haal meer uit je

Learn & Perform Lab MASTERCLASS

VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

AL MEER DAN 4.000 GEBRUIKERS IN DE

Benieuwd naar de eindeloze mogelijk- heden van LEGO ® Education? Vraag de gratis krant aan bij uw adviseur om zelf te ervaren dat LEGO veel meer is dan (spelen met) steentjes.

Dinsdag 23 januari 2018 10-13 uur

Spelend leren Educatiefaande slagmetLEGO ® Education ineendoorlopende lijn

Januari2018

KINDER- OPVANG

Steeds meer kinderen leren door te doen MEEDOEN AAN DE FIRST ® LEGO ® LEAGUE? Een nieuwemanier van onderwijs vindt steeds meer zijnweg naar het klaslokaal.Steedsmeer leraren in het basis- en voortgezet onderwijs durven kinderen los te laten door hen zelf te laten experimenteren, onderzoeken en te spelen. Zeontdekkendekansendiedeaanpakvan ‘Lerenmet jehart, jehoofden jehan- den’henbiedtomallekinderengemotiveerder,metmeer focusen vooralmeer te laten leren.Envooralookomzelfmetpleziersamenmetdekinderen te leren. Indezekrant leestumeeroverdeverschillendeaspectenvanspelend lerenmet jehart, jehoofden jehanden.MetdemooistematerialenvanLEGO ® Education, deonderwijstakvanLEGO, latenwezienhoedat ineendoorlopende lijnvan2 tot 15 jaaruitgewerktkanworden.Bovenaan iederepaginakuntuprecieszienwaar indedoorlopende leerlijnuzichbevindt! >Lees verderoppagina18.

HOE GAAN LEERKRACHTEN PROFESSIONALISEREN IN DE TOEKOMST?

HOE KUNT U SNEL INFORMATIE MAKEN EN DELEN BINNEN UW EIGEN ORGANISATIE?

HOE LAAT U LEERKRACHTEN PROFESSIONALISEREN IN EEN ONLINE LEEROMGEVING?

HOE KUNT U DE BETROKKENHEID VERGROTEN VAN UW SCHOOLTEAM?

Opening STEAM Park

en scènesbedenken.Alleonderdelen zijn uitgewerktmet praktische oefe- ningen om leerkrachten of begelei- ders te ondersteunen en kinderenuit te dagen als ze samen de spannende wereld vanSTEAMontdekken.

gierigheid van kinderen en hun ge- drevenheid te willen creëren, ver- kennen en onderzoeken.Met STEAM Park maken jonge kinderen kennis met STEAM. Bij elk bezoek aan het STEAMParkgebruikenkinderenhun aangeboren instinct om te verken- nen, experimenteren, observeren en spelen terwijl zeattracties, spelletjes

Op 1 november 2017 heeft LEGO Education met STEAM Park nieu- we mogelijkheden geopend om mini-techneuten indedop samen, spelenderwijs en probleemoplos- send te laten leren.

Ontdek de kracht van online leren in het Learn and Perform Lab van Heutink Academie en SkillsTown.

STEAM Park van LEGO Education is gebaseerd op de natuurlijke nieuws-

>Lees verderoppagina4.

In dit nummer: 02 Spelend lerenmet LEGO Education 04 STEAMmet LEGO DUPLO ® 06 Inspelen op fantasie en creativiteit 08 StoryTales en Buildme Emotions 10 Het belang van rollenspelmetCafé+ 12 Computational thinkingmetWeDo 2.0 14 Onderzoeken en ontwerpenmet Simpele en aangedrevenmachines 16 21 st CenturySkillsmet LEGOMINDSTORMS ® EV3 18 FIRST LEGO League 20 MAKER en LEGO Education 22 LEGO Education Innovation Studio 23 Workshops en trainingen 24 Teacher Award

‘LEGO Foundation bouwtmeeaaneen toekomstwaarin spelend leren kinderen in staat steltom creatief, betrokkeneneen leven lang te leren.’

WeDo2.0nuook inhetNederlands

kan worden in de FIRST LEGO Le- ague Junior? Lees ermeer over op pagina18.

Lees meer over onderzoeken en coderenmetWeDo 2.0 op pagina 12. Wist u datWeDo 2.0 ook ingezet

Ganaar heutink.nl voormeer informatieenbestellen 1

SFEER PROEVEN VOOR UW INRICHTING

BEREDENEERD AANBIEDEN VAN ONTWIKKELINGS- MATERIALEN MET DE MATERIALEN- SCAN

NUMMER 03 JANUARI 2018

MEUBILAIRSPECIAL VOOR DE KINDEROPVANG INRICHTING GESTOELD OP VISIE

inspiratie? l

1

PEUTER MAL MateriaalAdviesLijst

Thuis in de kinder- opvang Veilige,verrassendeen ruimtebesparende

Inventariseer uw ontwikkelinsmateriaal met de PeuterMAL. In ons informatie- centrum staan alle materialen voor u klaar.

inrichtings- voorbeelden

Inventariseer ontwikkelings- materiaal

> Rekenen -getalbegrip

Dat kan met onze nieuwste inrichtings- special speciaal voor de kinderopvang. We denken met u mee om uw pedagogische visie te vertalen naar uw eigen interieur- formule. Vraag ernaar bij uw adviseur.

-metenenwegen -meetkunde

> Taal

-woordenschat - communicatie -discriminatie > Motoriek

-fijnemotoriek -grovemotoriek

> Puzzels -knoppuzzel - inlegplank - legpuzzel

- laagjespuzzel

THUIS . in de kinder- opvang!

OUDERS BETREKKEN BIJ DE BELEVENISSEN VAN HUN KIND OP UW OPVANGLOCATIE

Hoofdvestiging Nijverheidsstraat 45 7461 AD Rijssen T (0548) 53 66 66 E info@heutink.nl Postadres Postbus 242 7460 AE Rijssen

INDE KINDER- OPVANG! THUIS .

thuis IN DRUK- WERK .

STICKERVELLEN NOTITIEBOEKJE VERJAARDAG ADRESSENBOEKJE JAARAGENDA FEEST MIJN EERSTE TEKENBOEKJE EIGEN ANSICHTKAARTEN

zo was mijn dag-boekje

De prijzen in deze krant zijn geldig tot 30 oktober 2018 of zolang de voorraad strekt. De korting geldt op de brutoprijzen. De prijzen gelden bij een minimum ordergrootte van € 175,00 incl. btw. Voor orders bene- den € 175,00 incl. btw berekenen wij u € 5,95 behan- delingskosten. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Vrijblijvendeofferte viakinderopvang@heutink.nl

Dat kan met het ‘Zo was mijn dag’ boekje dat u zelf hebt samengesteld. Maak kennis met onze ‘op maat’ drukwerkservice. Vraag ernaar bij uw adviseur.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online