Esajaskirken_1903-1928

INDHOLDSFORTEGNELSE

Side I. Am tsvejinspektør R. W. Winkel: Da Esajaskirken blev b y g g e t................ 5 II. Sognepræst N. Juhl: Esaj askirkens Fuldførelse 33 III. M inder fra E sajask irk en .................................................... 69

a. Sognepræst R. G riin feld ................................. 71 b. Revisor Chr. Bayer ........................................... 76 c. Sognepræst K. Tonsgaard ............................... 78 d. G rosserer C. F. V. Vo lle rtse n ..................... 82 e. Sygehusinspektør L. J e n s e n .. ...................... 85

IV. Pastor P. Borchsenius: »Smile ad denkommende T id « .......................................................

89

)

\

Made with