Onsdag 13. april 2016

Trondheimsvn. 83, 2825 Gjøvik Tlf.: 61 18 52 50 Tlf.: 61 18 52 50 www.bowling1.no Tlf. 61 17 09 11 www.lekeland1.no

Tlf.: 61 18 52 50 www.bowling1.no

– etablert 1928

Onsdag 13. april 2016 Nr. 15 • 89. årgang

Har jobber på gang for 350 millioner Foto: Mina B. Sveen

Må øve på tøff situasjon

De tre nødetatene har den senere tida trent på en for de fleste utenkelig situasjon, men etatene må være forberedt. Nedlagte Bjørnsgård skole er arena for en øvelse der en mann skyter inne i skolelokalene. Side 12-13 Flytter til kjøpesenteret

I juni setter Europris punktum etter ni år i gamle varehusloka- ler i Storgata på Raufoss. Fra 16. juni blir de i å finne i nye og moderne lokaler på Amfi Raufoss. – Dette har vi tro på, sier Per Kristian Strøm, Thomas Westgaard og Torill Kristoffersen fra Europris og senterleder Anniken Victoria Seljeflot.

Foto: Ragnhild Fladsrud Foto: Jon Olav Andersen

Side 4

Kjelleren er blitt tema

Middelalderkjelleren på Hoff prestegard er blitt tema for eie- ren, Opplysningsvesenets fond. Kanskje blir det snart restaure- ring og utgraving av det helt unike bygget som har vært en del av historien på Toten, iallfall siden 1300-tallet. Side 7 40% Redskap Våren er her! 40% Plantejord Dekkbark 149; 250;

Foto: Mina B. Sveen

Betonmast Toten har ordrer for 350 millioner kro- ner i tida framover, og prosjektleder John Bratteng og anleggsleder Amal Issa, som bygger omsorgsbo- liger på Raufosstun bekrefter at det er svært hektis- ke dager. – Men vi bretter opp ermene og jobber. Det har vært mye stang inn i år, sier Bratteng. I fjor

endte firmaet på mange andreplasser i anbudskon- kurranser, men nå slår det til med jobb etter jobb. Side 9 Kamp om dagligvarekundene Side 10-11

Ta vare på bilen med understells- behandling! Døgnåpnen selvvaskehall Alle typer lakkskader

Ta med hele familien!

Pynte til selskap?

Gjelder alle ordinære sko. Barn, dame og herre.

Snakk med fagfolk

Åpent: kl. 9-17 (16)

Mattisrudsvingen 9, 2827 Hunndalen Tlf: 970 74 233 www.poleringskongen.no

Lena

GJØVIK • RAUFOSS • LENA

Tlf. 61 16 17 77

Made with