UPM vuosikertomus 2016

Sisältö

UPM Konserni

2 UPM lyhyesti 4 Vuosi 2016 lyhyesti 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Uudistuva UPM

Strategia 10 Grow with Biofore – UPM:n strategian painopisteet 12 Tulosparannus ja uudistuminen jatkuivat vuonna 2016 14 Vastuullisuus on hyvää liiketoimintaa 16 UPM sijoituskohteena 17 UPM uudisti pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa 18 Biofore-strategia ohjaa toimintaa 20 Muuttuva toimintaympäristö 22 Riskit ja mahdollisuudet

Varsinainen yhtiökokous

UPM-Kymmene Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 29.3.2017 klo 14.00 Helsingin Messu­ keskuksessa, osoite Messuaukio 1, 00520 Helsinki. Tarkemmat ilmoittautumisohjeet ovat yhtiökokouskutsussa ja yhtiön verkkosivuilla www.upm.fi.

Liiketoiminta-alueet 24 UPM Biorefining

28 UPM Energy 30 UPM Raflatac 32 UPM Specialty Papers 34 UPM Paper ENA 36 UPM Plywood 38 Innovaatiot ja T&K

Osinko

Sidosryhmät

Hallitus on päättänyt esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2016 maksetaan osinkoa 0,95 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 31.3.2017 on merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää, että osinko maksetaan 12.4.2017. Taloudelliset tiedotteet vuonna 2017

40 Henkilöstö 44 Työturvallisuuden jatkuvaa parantamista 46 Sidosryhmät 52 Jatkuvaa vuoropuhelua ja yhteistyötä asiakkaiden kanssa 54 UPM:n arvonluonti tuottaa myös verotuloja 56 Tuotevastuu 58 Kestävä metsänhoito 59 Vastuullista hankintaa koko toimitusketjussa

Vuonna 2017 UPM julkaisee osavuosikatsaukset seuraavasti:

62 Resurssitehokas tuotanto 64 Vastuullista veden käyttöä 66 Ilmastotoimia ja energiatehokkuutta 68 Kiertotalous UPM:ssä 70 Arvonluonti

Osavuosikatsaus tammi–maaliskuulta 2017 julkaistaan 25.4.2017 Osavuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2017 julkaistaan 25.7.2017 Osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2017 julkaistaan 24.10.2017

Hallinnointi

72 Hallinnointi 82 Hallitus 84 Johtajisto

86 GRI G4-sisältöindeksi – lyhennetty versio 88 Riippumaton varmentajan varmennusraportti

Tilinpäätös 2016 89 Sisältö

FI / 028 / 003 Kerää käytetty paperi kierrätykseen.

166 Taloudellista tietoa 2007–2016 168 Lisätietoja vastuullisuudesta 170 Kilpailukykyiset liiketoiminnat, vahvat markkina-asemat

173 Yhteystietoja 175 Yhtiökokous

TILINPÄÄTÖS

UPM Vuosikertomus 2016 174 SISÄLTÖ

UPM Vuosikertomus 2016 175

Made with FlippingBook flipbook maker