UPM vuosikertomus 2016

Kansi: UPM Finesse premium silk, 250 g/m 2 . Tilinpäätös: UPM Fine, 90 g/m 2 . Muut sivut: UPM Finesse silk, 135 g/m 2 . Painettu EU:n ympäristömerkin saaneille papereille, FI/011/001. Painotalo: Erweko Oy 2017/2

www.upm.fi

SISÄLTÖ

Made with FlippingBook flipbook maker