UPM vuosikertomus 2016

Sisältö

UPM Konserni

2 UPM lyhyesti 4 Vuosi 2016 lyhyesti 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Uudistuva UPM

Strategia 10 Grow with Biofore – UPM:n strategian painopisteet 12 Tulosparannus ja uudistuminen jatkuivat vuonna 2016 14 Vastuullisuus on hyvää liiketoimintaa 16 UPM sijoituskohteena 17 UPM uudisti pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa 18 Biofore-strategia ohjaa toimintaa 20 Muuttuva toimintaympäristö 22 Riskit ja mahdollisuudet

Liiketoiminta-alueet 24 UPM Biorefining

28 UPM Energy 30 UPM Raflatac 32 UPM Specialty Papers 34 UPM Paper ENA 36 UPM Plywood 38 Innovaatiot ja T&K

Sidosryhmät

40 Henkilöstö 44 Työturvallisuuden jatkuvaa parantamista 46 Sidosryhmät 52 Jatkuvaa vuoropuhelua ja yhteistyötä asiakkaiden kanssa 54 UPM:n arvonluonti tuottaa myös verotuloja 56 Tuotevastuu 58 Kestävä metsänhoito 59 Vastuullista hankintaa koko toimitusketjussa

62 Resurssitehokas tuotanto 64 Vastuullista veden käyttöä 66 Ilmastotoimia ja energiatehokkuutta 68 Kiertotalous UPM:ssä 70 Arvonluonti

Hallinnointi

72 Hallinnointi 82 Hallitus 84 Johtajisto

86 GRI G4-sisältöindeksi – lyhennetty versio 88 Riippumaton varmentajan varmennusraportti

Tilinpäätös 2016 89 Sisältö

166 Taloudellista tietoa 2007–2016 168 Lisätietoja vastuullisuudesta 170 Kilpailukykyiset liiketoiminnat, vahvat markkina-asemat

173 Yhteystietoja 175 Yhtiökokous

Made with FlippingBook flipbook maker