Onsdag 16. november 2016

VARMEPUMPER

KONTAKT FOR TILBUD! www.bekkvangservice.no

Gjøvik 61 17 61 11

– etablert 1928

Onsdag 16. november 2016 Nr. 41 • 89. årgang

Slår alarm om skabb-utbrudd

Kjelstad har doblet

Foto: Mina B. Sveen

Arne Kjelstad (bildet), driftsle- der i Goman Kjelstad AS på Bilitt puster lettet ut etter at per- mitterte ansatte er tilbake i jobb. Dessuten har bakeriet doblet omsetningen det siste året, og da er det lov å være blid. Side 4 Lager ny lysløype

Foto: Ragnhild Fladsrud Foto: Mina B. Sveen Foto: Mina B. Sveen

Herlaug R. Overen og Trond Ulsrud (bildet) er ivrige i dug- nadsgjengen som er i gang med å lage ny lysløypetrasé for IL Kolbukameratene. Neste høst skal en ny, sikrere og mer kompakt lysløype stå ferdig. Side 8 Observerer fra hagen

Tommy Linnerud (bildet) har alltid vært litt over gjennom- snittet opptatt av månen. Nå har han bygget høyteknolo- gisk observatorium i hagen sin på Kapp. Side 7 Premiere for julemoro

Foto: Mina B. Sveen

smittet av en bruker av tjenesten. Ursin har ikke sett oppblomstring av skabb siden på 1980-tallet, men forsikrer at det verken er flaut eller farlig å få skabb. – Men det kan være veldig plagsomt, sier Ursin. Side 5

Kommuneoverlege Alf Mikal Ursin (bildet) ber fastleger og helsepersonell være oppmerksomme etter at det er oppdaget et utbrudd av skabbinfek- sjon i Østre Toten. Flere personer i kommunens omsorgstjeneste og deres husstandsmedlemmer er blitt behandlet for tilstanden etter at en ansatt ble

Snart advent!

Ta vare på bilen med understells- behandling! Døgnåpnen selvvaskehall Alle typer lakkskader

Vi har flyttet til Sivesindvegen 12, Hunndalen (200m ovenfor Lekeland) Tlf 957 97 979

Sverre Fredrik Bø Nordheim og Gro Ann Uthaug (bildet) inviterer til årets juleshow på Toten. De merket seg at latte- ren kom på de rette plassene da forestillingen hadde prøve- publikum nylig. Side 9

Godt utvalg i advents- stjerner og julebelysning!

Mattisrudsvingen 9, 2827 Hunndalen Tlf: 970 74 233 www.poleringskongen.no

Lena

Tlf. 61 16 17 77

Made with