1242-Forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjo