גושפרתה - גיליון 905

24/8/2018 | יג' אלולתשע"ח | ערש"קפר' כי-תצא פרתה גוש

פרידה מדוד בן דוד

מבית

905

הביטאון של תושבי אפרת, גוש עציון וקריית ארבע-חברון

4 ' עמ

המהפך

בישיבת ניר

8 <<

לוחמת חופש שרה זלטה 16 <<

צילום

מזוית אחרת

24 <<

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online