בחבל מודיעין - פברואר 2014

עלון המועצה האיזורית חבל מודיעין גליון מס. 801 פברואר 4102 מודיעין בחבל

גיא גיאור מלווה את החבל בשנת הבריאות ומדבר על תזונה נכונה

נשבעו אמונים חברי המליאה החדשים התקבלו בחמימות על ידי ראש המועצה ועובדיה, במהלך ישיבת מועצה ראשונה וחגיגית שהתקיימה במושב גמזו

זה כבר הפך למסורת נעימה:

המועצה האזורית חבל מודיעין שוב קיבלה החודש ממשרד הפנים פרס על ניהול כספי תקין י י י י י י י י

וגם: אנשי השיטור הקהילתי תפסו טרקטורים גנובים, בשר מוברח ופעיל טרור ׀ "קפה של פעם", פרויקט תרבותי לניצולי שואה נפתח במרכז יום לתושב הוותיק בחבל ׀ ראיון עם גזבר המועצה, שלמה כפרי ׀ נערות ברקת עברו קורס להגנה עצמית ׀ נחנך המחסן הלוגיסטי הראשון בחבל ׀ ועוד

•ƒ‡‡’ ƒŽ˜ƒ~ ƒ—’…

‚‡”•‡Š’~‚ ˜~ ƒ‡–ƒ‚

‡Š— ‚–‡…‚

Made with