Basiskennis Ondernemerschap in Balans - Antwoordenboek, deel 3A.

Hoofdstuk 7 Balans, winst-en-verliesrekening en liquiditeit

Opgave 7.1.1 Deel 3A Bedrijfsadministratie: Financiering Vaste activa Gebouw Inventaris Bestelauto Vlottende activa Voorraad goederen Debiteuren

Balans van Gerard Minkema per 1 januari 2015

Eigen vermogen

261.000 Eigen vermogen

90.855

26.000

Lang vreemd vermogen

16.000 5% Hypothecaire lening

220.000

Kort vreemd vermogen

41.000 Crediteuren

28.830 15.875

8.260 ING Bank

Liquide middelen Rabobank

2.100 1.200

Kas

355.560

355.560

Opgave 7.2.1 a Er kunnen investeringen in het gebouw zijn gedaan. Voorbeelden van investeringen zijn een aanbouw, vervanging van een keuken, een nieuwe verwarmingsinstallatie en het plaatsen van zonnepanelen.

b Door waardeverminderingen (afschrijvingen) en/of Wagemakers heeft een vervoermiddel verkocht.

c Dat hoeft niet, de debiteuren kunnen ook sneller betalen. Ook kan er meer per kas verkocht zijn.

d Rentekosten (interestkosten).

e Ja, de voorraden nemen ook fors af, dan is het logisch dat er ook minder aan leveranciers te betalen is.

f

Balans per 1 januari 2016

Bedrijfsgebouw Winkelinventaris Vervoermiddelen Voorraad meubelen Voorraad accessoires

436.000 Eigen vermogen

247.100 250.600 157.700 105.900 20.500 76.100

59.500 5% Hypothecaire lening 69.100 2% Onderhandse lening

205.000 Crediteuren

35.500 Te betalen belasting

Debiteuren

47.800 ING Bank

Kas

5.000

857.900

857.900

g

De toename van het eigen vermogen is € 247.100 – € 239.180 = € 7.920 .

h

Een winst of verlies, een privéopname of privéstorting.

Opgave 7.2.2

6-4

Balansmutaties

Rabobank Debiteuren

+ € – €

680 680

Uitgeverij Van Vlimmeren BV

24

Made with