Basiskennis Ondernemerschap in Balans - Antwoordenboek, deel 3A.

d Het solvabiliteitspercentage TV/VV 100% is € 415.000/ € 310.000 100% = 133,87% .

e Het solvabiliteitspercentage EV/VV 100% is € 105.000/ € 310.000 100% = 33,87% . l De cashflow is nettowinst na belastingen + afschrijvingen is € 30.000 + € 25.000 = € 55.000 . Deel 3A Bedrijfsadministratie: Financiering f De debt ratio VV/TV 100% is € 310.000/ € 415.000 100% = 74,7% . g IVV = € 18.000/( € 250.000 + € 60.000) 100% = 5,81 %. h Het gemiddeld totaal vermogen is het gemiddeld eigen vermogen ( € 105.000 – ½ + het gemiddeld vreemd vermogen ( € 310.000) = € 400.000 . i RTV = ( € 40.000 + € 18.000)/ € 400.000 100% = 14,5% . j REV voor belasting = € 40.000/ € 90.000 100% = 44,44% . k REV na belasting = € 30.000/ € 90.000 100% = 33,33% .

€ 30.000 = € 90.000)

Uitgeverij Van Vlimmeren BV

46

Made with