Torsdag 18. mai 2017

FERDIGPLEN

Trenger du elektriker?

Gjøviks eldste elektroinstallatør www.sentrum-installasjon.no Tlf. 61 13 86 80

Torsdag 18. mai 2017 Nr. 20 • 16. årgang Tog på fleremåter

Kattene får ikke være i fred

Foto: Ragnhild Fladsrud

Inger Malerstuen i Dyrebeskyt- telsen i Bybrua har fremskyndet montering av overvåkningskame- raer (bildet) og setter opp gjerde rundt eiendommen til Potehuset. Siden den nye luftegården for kattene ble tatt i bruk for to uker siden, har det vært episoder hvor barn har plaget dyrene. Side 5 Vil redde grendehuset

Foto: Torbjørn Aurvåg Foto: Torbjørn Aurvåg

Selv om grendehuset i Åslendet har vært lite i bruk de siste årene, mener Hans Olav Sætheren at bygda fremdeles bør kunne ha et grendehus. – Det er befolknings- grunnlag for at det fremdeles bør kunne være et grendehus i Åslen- det, mener Sætheren. Side 4

Foto: Torbjørn Aurvåg

Selv om det ikke var strålende sol, ble det en alle tiders 17. mai rundt i hele Gjøvik. I sentrum var det blant mange andre Grande drilltropp og Vardal veterankorps som fikk vist seg fram i toget (det store bildet). I Snertingdal var det traktortog (det lille bildet), noe som også er et imponerende syn. Det er tross alt ikke hver dag traktorførerne i distrik- tet bruker svart dress...

Signalbygg er lagt ut for salg

Midten

Foto: Ragnhild Fladsrud

Dekkbark

PLANTER TIL HAGEN

Stort utvalg!

250;

!" # Plantejord

Energihuset på Kallerud ble lagt ut for salg tirsdag. – Det er et moderne og fint bygg på sju eta- sjer, sier styreleder i Energihuset AS, Elisabeth Krokeide, som for- venter god respons ute i marke- det. – Energihuset er et signal- bygg, men drift og eiendomsfor- valtning er ikke kjernevirksom- heten vår, sier hun. Side 7

Japanspirea

90; Krydderurter !$ %

149;

39;

Åpent: ............kl. 09-19(17) Søndag: ..........kl. 12-16 Snakk med fagfolk

\ QHPUDEHGQHWVLU) \QHPOOLUJNLUVNDP6

J OHKUHYK-'

YRWU\IGHYDUID]]L3 Q

Q

trand / Sl ote Htyi ual

0 00 2 7 61 13 4 + / Tel:

Made with