תמורה גליון 97 יוני 2016

2016 יוני | 97 גילון

7-11 > קייטנות

המחלקה לתרבות, פנאי ונופש בשיתוף העמותה הפדגוגית תמורה

16-20 > נופש חו״ל

24 > מימדיון

Made with