Regional analyse for Østfold 2014

Bosted

Høy attraktivitet

Uheldig struktur

Gunstig struktur

Regional

Basis

Lav attraktivitet

Besøk

Regional analyse for Østfold 2014 Attraktivitetsanalyse: Befolkningsutvikling, næringsutvikling og scenarier

KNUT VAREIDE & MARIT O. NYGAARD TF-notat nr. 65/2014

Made with