Kursiv nr. 1 2016 - Sykehuset i Vestfold

Nr. 1 - 2016 kur SiV INTERNAVIS FOR ANSATTE VED SYKEHUSET I VESTFOLD

– Kom med innspill Satser på bred medvirkning i Tønsbergprosjektet:

Side 14

PÅ KOMMUNIKASJONSKURS Nå skal både leger og sykepleiere ved SiV bli bedre til å kommunisere godt med pasientene. Side 6-9

FØLGER OPP PASIENTENE Alle pakkeforløpene for kreft har nå fått en egen forløpskoordinator. Bli kjent med dem her. Side 10-11

Made with