Onsdag 22. april 2015

Tlf. 951 67 136 - bhechr@online.no Soping/renhold av ditt uteareal! Paul Christensen Maskindrift AS

Selge bolig? 61 13 87 00

GJØVIK

Onsdag 22. april 2015 Nr. 17 • 14. årgang Myke trafikanter får førsteretten Foto: Ragnhild Fladsrud

Flott vinter for hallen

Olav Ringsrud, til venstre, og Kåre Haugen i Snertingdalshallen AS har hatt en usedvanlig god vinter. Utbygginga av Kallerud- hallen har doblet helgeaktiviteten og bidratt til treningsaktivitet både helg og hverdag gjennom hele innesesongen i Snertingdal. Side 4

Sentrumsområdene tilrettelegges nå i enda større grad for de mye trafikantene. Både her i Brenneri- gata (bildet) og i Niels Ødegaards gate anlegges det brede fortauer, på bekostning av plass til bilene, forteller Morten Løkken, vegforvalter i Gjøvik kommune. I alt 1,5 millioner kroner skal investeres i trafikk- sikringstiltak som gjør gatene tryggere. I Niels Øde-gaards gate forsvinner det parkeringsplasser, og vegbanen blir inn- snevret, slik at bilene må vente på tur.

Planlegger utbygging

Foto: Torbjørn Aurvåg

Terje Solheim, daglig leder i Mustad Næringspark har bygge- planene klare for framtida (bildet). Totalt 130.000 kvadratmeter byg- ningsmasse er tiltenkt næring, bolig, handel og undervisning. Næringsparken har i dag totalt 65 leieforhold. Side 9

Side 7

Foto: Ragnhild Fladsrud

Torsdag kl. 17-21: Alle kjoler 20%

buksa som er så behagelig,

at du glemmer at du har den på! Torsdag 23. april kl. 16-20: V i får besøk av bukseeksperten fra Laurie. Kl. 11-15: Besøk fra Oriflame, om du vil ha råd og tips vedr. makeup. Det blir også lett servering. Ta turen til Gjøvik denne dagen, velkommen! Torsdag 23. april: åpent 09-21

Alle selskapssko Torsdag, fredag og lørdag 1/2 prIS

«en del av noe stort »

Lørdag 25. april: STORT MOTESHOW I SENTRUM KL. 13.00

www.gjovikgullsmed.no Hunnsveien 3, Tlf. 61 18 02 40

MIDT I SENTRUM

Storgata 23 - Gjøvik sentrum www.cinderella.no Tlf. 61 17 56 66

etning @gjovikgullsmedforr

!"# $ # "

$"#

%"

23. – 25. APRIL 2015 www.gjovikfashion.no

Made with