Onsdag 2. oktober 2019

2

Onsdag 2. oktober 2019 •

Elever «overtok» på byggeplassen

Uavhengig lokalavis for Toten-bygdene Ansvarlig redaktør: Jon Olav Andersen Daglig leder: Morten Linnerud

Innspurt for Labo

Nye Labo begynner å komme i innspurten mot mål. I forrige uke kunne du her i avisa se bilder fra det nye helse- og omsorgssente- ret. Det har tatt sin tid, dette. Byggearbeidet er én ting, men det var en langvarig politisk pro- sess før vedtaket ble fattet. Det endelige vedtaket kom i desem- ber 2016, etter en langvarig debatt om tomtevalg og finansie- ring. Noe av det mest spennende har hele tida vært hvor godt det var mulig å beregne kostnadene på et slikt gigantprosjekt. Om ikke lenge overtar Østre Toten kommune bygget fra entreprenø- ren. I forrige uke sa kommunen at budsjettrammen på 622 millio- ner kroner ser ut til å holde. Vi har sett at andre kommunale prosjekter har kommet helt galt avgårde, så det er gode nyheter. Interessen for det nye senteret er stor. Så stor at kommunen har måttet si nei til mange som har spurt om å få titte inn. Det lover godt, det er forventninger blant innbyggerne. Og noe av det defi- nerte målet da byggingen ble vedtatt, var nettopp at senteret skulle bli et inkluderende tilbud for hele bygda. I tidligere tider har vi dessverre sett at institusjo- nene har vært i overkant lukket. De framtidige beboerne på Labo kan glede seg over at de ikke blir stuet bort i en krok, her skal de bli en del av det pulserende lokalmiljøet. Hit kommer det mange slags funksjoner, med lokalsering av flere typer tjenester. Det oppgis at det blir rundt 400 arbeidsplas- ser på kommunens nye helse- og omsorgssenter, når alle tje- nester tas med. Dermed er det snakk om en stor arbeidsplass. Snart er det tid for festtaler, både i forbindelse med overlevering og offisiell åpning en gang til neste år. Når bløtkakene er spist, kom- mer det en ny og viktig oppgave: Sørge for at det finnes nok peng- er til kontinuerlig drift, slik at de 111 plassene kan bli utnyttet på best mulig måte. Skal kommu- nen ha et godt nok tilbud, kan det ikke bli slik at det går ut over driften etter tidenes satsing på bygningsmasse når det begyn- ner å bli vanskelig å få budsjettet til å gå opp.

Byggebransjen trenger mer arbeidskraft. I forrige uke fikk 10. klassinger fra Gjøvik nærkontakt med bransjen. Her en gjeng fra Bjørnsveen ungdomsskole. Fra venstre: Julie Hassel Homb, Odd Arne Danielsen (Syljuåsen AS), Elin. M. Sinnerud, Marianne Stepperud Antonsen (daglig leder ved Lærlingsenteret Innlandet), Maren Lekang, Gudveig Marie Jacobsen og Omar Sukru Yagci.

En generell mangel på arbeidskraft i bygge- bransjen gjør det nød- vendig å innføre tiltak. I forrige uke deltok 240 ungdomsskoleelever på rekrutteringsprosjektet «Ut på byggeplass». Med sveiseapparat og spikerpi- stol fikk 10. klassinger fra ung- domsskolene Bjørnsveen og Vardal prøve ut hvordan det kan være å jobbe på en ordentlig byggeplass. Totens Blad besøkte Rapp Bomek AS på Kapp der Syljuåsen AS nå er i gang med et nytt administrasjonsbygg. Lignende opplegg var lagt til en byggeplass på Gjøvik og en på Lena. Arrangør var Lærlingsenteret Innlandet avde- ling bygg og anleggsfag med Syljuåsen AS, Nordbohus Gjøvik AS og Rotstigen AS på laget. – Å prate er en er en ting, men Ole Ludvig Rosenborg ole@totens-blad.no

nok folk. Men det er en generell mangel på arbeidskraft i bransjen, og vi hadde sett at flere elever hadde søkt seg til byggfag, sier Odd Arne Danielsen, kvalitets- og HMS-sjef i Syljuåsen AS. Danielsen mener rekrutterings- prosjektet «Ut på byggeplass» er veldig viktig. – Det er viktig å vise fram hvil- ke muligheter som finnes innen bransjen. Her på anleggsplassen ønsker vi å vise vi fram to fag, sveising og tømring. Men en karri- ere i bygg- og anleggsbransjen byr flere muligheter. Blant annet ingeniørstudier og fagskoleutdan- ning, sier Danielsen. Min kjære hustru, vår gode, omsorgsfulle mamma og svigermor, vår fine, snille bestemor, søster, svigerinne og tante May-Wenche Ruen født Axelsen døde fra oss i dag, nær 75 år gammel. Takk for all kjærlighet Lena, 23. september 2019 Jens Kari May Lisbeth Solfrid Eli Johanne Jørn Lars Erik Matheo, Leon, Jonas, Jakob, Marthe, Mariell og Kristoffer, Viktoria og Kåre Martin Øvrige familie Begravelse fra Hoff kirke tirsdag 8. oktober kl. 13.00. Like kjært som blomster er en gave til Kreftsaken. Velkommen til minne- samvær på Hoff Gjestgiveri.

å prøve er noe helt annet. Med dette prosjektet ønsker vi at ele- vene skal få et innblikk i hvordan det kan være å jobbe i bygg- og anleggsbransjen, sier Marianne Stepperud Antonsen fra Ihle, daglig leder ved Lærlingsenteret Innlandet. En trygg veg å gå Noen meter lenger bort var klas- sevenninnene Ingrid Bergum og Gudveig Marie Jacobsen fra Gjøvik i full gang med å sveise. – Det er veldig gøy å få prøve seg på denne måten, men jeg vet ikke om byggebransjen er noe for meg. Jeg hadde riktignok sløyd i valgfag på skolen, og jeg liker å pusse opp og lage ting, forteller Bergum. – Har du bestemt deg for hva du har lyst til å jobbe med? – Jeg vet ikke helt, men jeg har tenkt en del på politi eller ambulanse, forteller Bergum. Men det var flere skoleelever som ikke kunne utelukke en kar- riere innen bygg og anlegg. Og Marianne Stepperud Antonsen mener det er en trygg veg å gå.

Ikke minst med tanke på omfanget av læreplasser. – Lærlingsenteret Innlandet administrer 350 lærekontrakter i året, hvorav 70 er knyttet til bygg og anlegg. Det er også slik at tre av fire innen bygg og anlegg er i jobb etter endt læretid, forteller Stepperud Antonsen. Hun mener også at skolene er blitt flinkere til å snakke varmt om yrkesfag. – Det har ikke alltid vært slik, men nå ser vi en klar endring. Det kan selvsagt bidra til at enda flere elever velger å gå denne vegen, sier hun. Mange muligheter Syljuåsen AS har i dag rundt 15 lærlinger. – Vi har faktisk rekordmange lærlinger. Situasjonen er veldig bra. Samtidig må vi rekruttere flere og tiltrekke oss gode hånd- verkere. Selskapet har rundt 160 ansatte i dag, og slik sett har vi Dødsfall Meldte dødsfall ved Gjøvik tingrett: Oddbjørn Dyrud, Vestre Toten, født 1932, døde 19. september. Hilde Holm, Vestre Toten, født 1958, døde 21. september. Bodil Iversen, Vestre Toten, født 1932, døde 23. september. Peder Sveen, Vestre Toten, født 1932, døde 22. september. Poul Emil Randrup, Østre Toten, født 1942, døde 22. september. May Wenche Ruen, Østre Toten, født 1944, døde 23. september.

Raufoss fikk revansj hjemme Med helgens 1-0 seier hjemme på Nammo stadion mot KFUM Oslo, fikk Raufoss revansj for det knepne tapet på Ekebergsletta i vårens oppgjør. I tillegg smakte det nå ekstra godt med en seier sene. Etter hvilen trykket Raufoss på i håp om å skaffe seg en ledelse, og etter snaue 10 minut- ters spill kom kampens eneste og avgjørende scoring ved Snorre Strand Nilsen. Etter om lag en halv times spill i andre omgang ble Kristoffer Nessø utvist da han

Totens Blad retter seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten.

Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfor- dres til å ta kontakt med redak- sjonen. Det er også anledning til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo,

etter flere tap i høstsesongen. Søndagens seier betyr også at laget fortsatt er med i kampen om en kvalikplass. Kampen mot KFUM var i starten jevnspilt, men etter hvert overtok Raufoss initiativet, dog uten å skape de helt store sjan-

pådro seg sitt andre gule kort. Dermed måtte Raufoss fortsette med 10 mann og KFUM overtok kommandoen. Raufoss klarte like- vel å stå imot presset og sikre seg tre meget viktige poeng.

Tlf. 22 40 50 40 pfu@presse.no

Made with FlippingBook Learn more on our blog