Vejviseren 1908

H Københavns Laane- og Diskontobank Aktiekapital: 16 Mili. Kr. Hellerup Afdeling. Reserve: 2 Vs Mili. Kr. _ , Eksp. 10—3 og 6V8— 8. Telef. 119. Foretager alle alm. Bankforretninger. Indlaan og Indskud paa Bankbog. Boxer Værdisager Kommunes Vejviser

m A . C . I L L U M H e l le r u p A fd e l in g - S t ra n d v e j 163 B

Altid største Udvalg i Saisonnyheder.

Made with