En siste hilsen

Blomsterhjerter

Hjerte blir ofte bestilt fra barn, barnebarn/oldebarn. – vårt fremste symbol for kjærligheten

Medium fra kr 2500,-

Hjerte åpen - medium fra kr 1750,-

Lite tett fra kra 1490,,-

Medium tett fra kr 1800,-

Medium fra kr 1900,-

Hjerte åpen - stor fra k 3000,-

Hjerte lite fra kr 1700,-

Hjerte med sving - Str. 70x80 fra kr 3500,-

Made with FlippingBook HTML5