האגודה למלחמה בסרטן - חדשון - גיליון מס' 60, מאי 2016