גושפרתה - גיליון 937

17/5/2019 | יב' אייר תשע"ט | פר' בהר | יום שישי פרתה גוש

פמת"א סדרה

שמאתגרת את מערכת המשפט 24 ' עמ

מבית

937

הביטאון של תושבי אפרת, גוש עציון וקריית ארבע-חברון

יצירה בזכוכית וצמיחה מתוך השכול 10 <<

עלייה להר הבית ובחירה בחיים 16 <<

רפי אוסטרוף בסגנון ביתי 26<<

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker