Onsdag 20. mars 2019

GJØVIK Amsrudvegen 2 2827 Hunndalen

KOM TIL LENA! Topp service og gratis parkering.

Tlf. 40 00 26 30

Lena handelsstand forening

Fliser - Bad - VVS - Gulv

Onsdag 20. mars 2019 Nr. 12 • 18. årgang

Integrering som får kvinner i jobb

Nytt, flott og miljøvennlig

Foto: Torbjørn Aurvåg Foto: Torbjørn Aurvåg

Det helt nye kontor- og forret- ningsbygget til Tema EiendomAS i Ringvegen 16 er bygd etter de beste miljøstandardene som fin- nes. – Vi skal bygge mye, og det er viktig å ha et referansebygg å vise til, sier salgssjef prosjekt Dagfinn Lerberg og prosjektsjef Rune Andersen (bildet). Side 4

Byggestart nærmer seg

Foto: Ole Ludvig Rosenborg

Nå er det under fire uker til byg- gestart for den nye multisporthal- len til Vind idrettslag. Kjetil Gjerden (bildet) gleder seg etter fem års planlegging. – Vi venter bare på at snøen forsvinner, sier Gjerde. Side 5 Insektene sliter i hagen

Foto: Jon Olav Andersen

nene kommer i arbeid i etterkant. Noen får også grunnlag for å starte studier, takket være prosjektet. Kvinnene lærer så mye mer enn å arbeide på kafé, flere har for eksempel fått hjelp til å ta førerkort.

Ola Reda (bildet) er en av kvinnene som får verdifull arbeidserfaring og god språktrening på Globus kafe i Hunndalen. Tilbudet retter seg mot innvandrer- kvinner som faller utenom NAVs støtteordninger. Det hele startet som et prøveprosjekt høsten 2016, og erfaringene viser at rundt 70 prosent av disse kvin-

Humlene, sommerfuglene, bil- lene og de andre insektene blir stadig færre. Det er både færre arter og ikke minst dramatisk færre individer – Vi har det for strøkent i hagene våre. Vi kan med enkle grep hjelpe insektene, sier Inger Sigstadstø (bildet), leder i Hageselskapet Gjøvik. gir Aluminiumspersienner og rullgardiner - godt utvalg!

Midten

Hjemmetjenesten tester nye biler Side 7

Side 3

Damenes Aften Gjøvik sentrum inviterer til

på alle vårens nyheter til dame! 18–21

Torsdag 21. MARS

249,-

Følg oss på Facebook!

18-21

3-i-1

L A M P E A V D E L I N G E N G J Ø V I K E L E K T R I S K E Hunnsvn. 3, Gjøvik • Tlf 61 13 49 44

Gjøvik • www.eurosko.com

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker