Onsdag 20. mars 2019

3

• Onsdag 20. mars 2019

Hageselskapet slår alarm om insektsdød Få er klar over den alvorlige

situasjonen for verdens insekter. Men med enkle grep kan du hjelpe insektene i din egen hage. – Blomster- eng, stauder og gamle stub- ber er gull verdt for insek- tene, sier Inger Sigstadstø i Hageselskapet Gjøvik. Hageselskapet Gjøvik tar nå grep for å bevisstgjøre både sine egne medlemmer og andre og moti- vere til at det legges til rette for å hjelpe insektene. For insektene er i fritt fall. – Forskere har for lengst ropt varsko, og at vi må ta problemet på alvor. Det er ikke bare humler som er truet. Det lever masse insekter i jorda som vi ikke vet om, forteller Sigstadstø. I morgen, torsdag 21. mars, har hageselskapet leid inn fore- dragsholder med god kompetanse om temaet. Møtet er på frivillig- sentralen. Foreleser er Ranjeni Sivasubramaniam fra Norsk ento- mologisk forening. Hun vil for- telle om polinerende insekter i hagen og hva vi kan gjøre for å hjelpe insektene til å overleve. Stadig færre insekter For mens vi har bekymret oss over sur nedbør, ozonlaget og klimaet, har de små innbyggerne i skogen, i enga og i vår egen hage gått under radaren. – Humlene, sommerfuglene, billene og de andre insektene blir stadig færre, både færre arter og ikke minst dramatisk færre indi- vider, vet Sigstadstø. Insekter utgjør omtrent to tre- djedeler av alt liv på jorda, basert på antall. De står bak polinering av planter, berikelse av jords- monnet og er en viktig matkilde for dyr som står høyere opp på matkjeden. – Det er få som er er klar over hvor alvorlig situasjonen er. Jeg har blitt kontaktet av medlemmer Torbjørn Aurvåg * torbjorn@gjoviks-blad.no I dag står kammermusikk av Mozart og Schubert på Gjøvik Trios’ musikalske lunsjmeny på Gjøvik bibliotek og litteratur- hus. Dette kan kalles en liten «forrett» til Gjøvik symfonior- kesters vårkonsert, hvor musikk av nettopp disse to komponis- tene står på programmet. Til lunsjkonserten kommer også dirigent Vegard Bjerkevold Nilsen for å fortelle mer om Mozart og Schubert. Mozart til lunsj

Blomstereng, stauder og gamle stubber er gull verdt for insektene. (Foto: Jon Olav Andersen).

som ikke visste at det stod så alvorlig til. Det gjelder ikke bare humler, men insekter totalt sett, forteller Sigstadstø. Begynn i det små Og det er ikke noe hyggelig bilde av hva som vil skje dersom insektene dør ut. Bestøvningen blir borte og matproduksjonen vil gå ekstremt ned. – Vi ønsker å bidra til økt kunnskap om insektene og hvor viktig det er at vi alle begynner å tenke på naturen. Klarer vi ikke å stoppe insektsdøden blir det alvorlig for alt liv på jorda. Vi kan alle begynne i det små, mener hagelagslederen i Gjøvik. – Ikke kjør bort lauv og visne planterester. Det er hagens gull. Komposten er verdifull som gjødsel for alle busker og plan- ter. Den inneholder mikroorga- nismer og bakterier som forbe- drer jordkvaliteten, oppfordrer Sigstadstø. – Så blomstereng Selv har hun nesten ikke plen i

hagen, og i år skal hun så blom- stereng mellom roser og busker. – En stor del av insektsdøden skyldes klimaendringer, men også at vi vil ha det ryddig og pent. Vi har det for strøkent. Folk vil gjerne ha glatte fine plener. Blomstereng er kjempe- fint. Og la litt stein ligge. Insektene liker å ligge under steiner. Vi kan med enkle grep hjelpe insektene, mener hagela- get. Hageselskapet Gjøvik har drøyt 100 medlemmer og er et aktivt lag. De har sine medlems- møter en gang i måneden. I sommerhalvåret har de en rekke hagevandringer.

– Vi kan med enkle grep hjelpe insektene, sier Inger Sigstadstø, leder i Hageselskapet Gjøvik. Selv skal hun i år så blomstereng mellom roser og busker. (Foto: Torbjørn Aurvåg).

– Det grønne skiftet er en trend i tida. Og det er avstres-

sende med en liten grønn flekk, anbefaler Sigstadstø.

1. KVALIK TIL NM

Lørdag 23. mars kl. 16.00 på Gjøvik Stadion FK Gjøvik-Lyn – Løten

GRATIS INNGANG! – Støtt opp om vårt billotteri.

Har du lyst til å støtte oss med grasrotandelen? SMS: GRASROTANDELEN 937203284 til 2020 (tjenesten er gratis).

www.fkgjoviklyn.no

Tlf. 61 18 00 80 ! " #

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker