Tirsdag 11. april 2017

Hjelp til oppussing?

Utleie av forskalings- kassetter og stillas

RØISVOLD TRECON AS

Tirsdag 11. april 2017 Nr. 15 • 90. årgang – etablert 1928 Kan ikke godta rene personangrep

Må takle eldrebølgen

Foto: Mina B. Sveen Foto: Jon Olav Andersen

Mange flere skal få minst like gode tjenester uten at budsjet- tet blir større. Det er knipa helse- og omsorgstjenestene står overfor i åra som kommer, og da må kommunene tenke kreativt, framholder kommu- nalsjef Lisbet Kjøniksen og leder i hovedutvalg for helse, omsorg og velferd, Ola Snoen Tverå Løvstad (bildet). Side 9

Kjetil Bakke (bildet) sit- ter som representant for Arbeiderpartiet i både formannskap og kom- munestyre i Østre Toten. Han har i lang tid valgt å møte lokalbefolkningen i sosiale medier, og synes det er en viktig arena for politikken. Men etter at debatten om politikk i forrige uke sporet av og ble til per- sonangrep og kommen- tarer om hans utseende, syntes han det ble nok. Han understreker at det er andre som er blitt utsatt for langt verre netthets, men gjør det klart at mobbing ikke er akseptabelt. Side 4 Catering Selskap 61131500

Ber vitner melde seg

Søndag kveld oppsto det to uforklarlige branner på Skreia med kort mellomrom. Politiet ber nå om at det melder seg vitner. Den ene brannen startet ved veggen på Skreia ung- domsskole. Side 8

Foto: Jon Olav Andersen

Flytter på feiringen

Vi ønsker våre lesere og annonsører god påske!

Vi har båtproduktene

Åpent påske- aften 9-15

catering

Første utgave etter påske kommer onsdag 19. april ! !

Foto: Thea Romsås

I år flyttes 17. mai-feiringa på Skreia for første gang til idrettsplassen. 17. mai-talen flyttes også hit. Invitasjon er

sendt til Totenvika også, men vikværingene holder på sitt, og feirer nasjonaldagen slik de all- tid har gjort. Side 7

Lena - Tlf. 61 16 17 77

Badeparadiset på Toten, Raufoss

!

Takstige til hytta?

En av verdens beste lakk- beskyttelser!

TOMTER SØKES!

2 trinn kr. 275,-

3 trinn kr. 395,-

Døgnåpen selvvaskehall Alle typer lakkskader

Universal type. Innfestning kr 395,-

Svømmekurs for voksne Start 31/10 Tid kl. 20.30 Pris 1350 kr Ring for mer info. PÅSKEFERIEN Åpent alle da er: 11–19

Ta kontakt på tlf. 47 80 17 00

Priser inkl. mva. Evt. stigesikring kommer i tillegg. VI KAN MONTERE! TLF. 991 22 992

www.kramboden.no www.nordengenas.no

Totenbadet Badeland og Svømmehall www.totenbadet.no Tlf. 61 15 91 80

Mattisrudsvingen 9, 2827 Hunndalen Tlf: 970 74 233 www.poleringskongen.no

boligpartner.no

VENTILASJONS- OG BLIKKENSLAGERFIRMA

Made with