KjøbenhavnsBelejring_1658

D E T N O R D I S K E F O R L A G

FELTTOGENE I VORE FØRSTE FRIHEDSAAR FRITS HOLST Oberstløjtnant fortalte a f og AXEL LARSEN Kaptajn I l l u s t r e r e t a f S a m t i d e n Pris i j K r.; smukt indb. 20 Kr. H. C. BERING LIISBERG og AXEL LARSEN CHRISTIAN IV DANMARKS OG NORGES KONGE H i s t o r i s k i l l u s t r e r e t Pris 12 Kr. 7 s Øre; indb. 16 Kr. jo Øre.

W m . LÜTKEN TORDENSKJOLD Populær-historisk Fremstilling CARSTENSEN o g O .

Pris 17 K r.; indb. 24 Kr.

591957716

n . p. j e n s 5 9 1 95 7 / 16 p y j j K R I G E N 1 8 7 0 - 7 1 Med Kort, Planer, Portrætter og Illustrationer af samtidige Malere

101 KØBENHAVNS KOMMUNES BIBLIOTEKER

Pris 20 Kr. ; indb. 2 j Kr.

T r y k t t;qs T. Tokg^nshn & Co. (M A. H a n n o v t —

Made with