Onsdag 26. oktober 2016

Tlf.: 61 18 52 50 www.bowling1.no

Trondheimsvn. 83, 2825 Gjøvik Tlf.: 61 18 52 50 Tlf.: 61 18 52 50 www.bowling1.no Tlf. 61 17 09 11 www.lekeland1.no

Onsdag 26. oktober 2016 Nr. 38 • 15. årgang Her kan det bli 200 nye boliger

En døråpner for etableringer

Foto: Torbjørn Aurvåg Foto: Torbjørn Aurvåg Foto: Thea Romsås

– Dette kan være starten på utviklingen av en ny, stor indus- tripark i Gjøvik kommune, tror kommunalsjef for samfunnsut- vikling, Per Rognerud, om Huntons nye fabrikkområde på Skjerven skog. Tusenvis av trær er hogd og ligger stablet langs Brennbakkvegen. Side 5

Gjøviks tapte toaletthistorie

Mange tror at det underjordiske toalettanlegget under Fahlstrøms plass er fylt igjen, men det er feil. Under en kum på uteserve- ringen til Café Chaplin kan du gå ned til byens underjordiske toaletthistorie. Jannich Solli Hansen (bildet) viser veg.

Side 10-11

Viggo tilbake på Folkets Hus

Foto: Torbjørn Aurvåg

– Her kan det blir byggeklare tomter om fire-fem år, sier sivilarkitekt og daglig leder Roar Jacobsen hos KONTUR arkitekt + konstruksjon, og ser ned på Helgerudfeltet mellom Nye Vestre Totenveg og Østre Totenveg. – Her kan det eksempelvis bli 200 enebo- ligtomter, eller en blanding av eneboliger og fler- mannsboliger. Som kommune må Gjøvik tenke hel- het. Det burde være naturlig å tenke sørover også, mener Jacobsen. Side 7

SPÅTIND Ny, flott hytte under oppføring ved siden av Spåtind Sport Hotell

01/9 2NGINSIV

Viggo Sandvik (bildet) trakterer pianoet med bravur, men det er ikke det han skal spille når han står på scena på Folkets Hus i november. Hit tar han med seg flygelhornet, gamle slagere og ikke minst Göran Fristorp. Side 2 HAR DU NOE Å SELGE? MARKED i LENA FØRSTE lørdag i hver måned Lena Handelsstands Forening inviterer ALLE (lag/foreninger, handlende og private) til å by fram sine varer rundt på fortauene i Lena (ikke P-plassene). Avtal plassering med nærmeste

Illustrasjon

Nytt prosjekt i håndballklubben Side 4

2850 Lena - Tlf. 61 14 36 00 e-mail: post@ljv.no www.lena-jernvare.no

.no 7 80 17 00 boligpartner Tlf: 4

Julebord

HUSK FISKEKVELD på Østre Toten folkebibliotek I KVELD onsdag 26\10 kl 19.00

Bli med Emma Becker verden rundt, i jakten på de største fiskene. Med film og bilder forteller hun om sterke fiske- opplevelser fra både hjemlige og eksotiske farvann.

butikk. Gratis plasser. ÅPENT 10.00 - 15.00. Vel møtt med dine «lopper», husflid eller antikviteter!

! " # " " "

Arr.: Lenaelva fiskerforening

www.lenasentrum.no

Made with