Onsdag 28. oktober 2015

Piggfrie vinterdekk 205/55R16 fra

749,-

Rydder Laster på Kjører bort 800 41150 BEDRIFT OG PRIVAT

Toten Dekksenter AS Krabyskogen Ind. omr. , 2850 Lena Tlf. 61 16 23 10 • toten-dekksenter.no

Onsdag 28. oktober 2015 Nr. 39 • 14. årgang Gamle helter gir penger til museet

Trøblete med vikeplikt

Foto: Ragnhild Fladsrud Foto: Jon Olav Andersen Foto: Torbjørn Aurvåg

Christian Nordsjø i Gjøvik kom- mune har fått flere henvendelser om trøblete vikepliktsforhold i Prost Blomst gate og Øverby- vegen. Statens vegvesen vil innfø- re forkjørsveg fra Eiktunet til Vardal kirke, men ønsker imidler- tid ikke å forlenge forkjørsregule- ringa så langt ned som Gjøvik kommune ber om. Side 4 Reddet ut fra brannen Gjøvik brannvesen (bildet) visste ikke hva som ventet da mannska- pene rykket ut på en automatisk brannalarm lørdag morgen. Svært ofte er det teknisk feil, eller noe bagatellmessig. Denne gangen reddet brannmennene ut en mann fra ei svært røykfylt lei- lighet. Side 7 Husmannsplass midt i byen

Foto: Ragnhild Fladsrud

Det er lenge siden Alf Mjøen (bildet) og Wexel Hansen Kauffeldt gikk ut av tiden, det var i hen- holdsvis 1956 og 1860. Likevel sørger de to betyd- ningsfulle mennene i Gjøviks historie nå for at det kommer nye penger til byen, fra Kulturdeparte- mentet. Museumsdirektør Arne Julsrud Berg kan glede seg over at Gjøvik gård tilføres penger fra regjeringens gaveforsterkningsordning. Tanken med ordningen er at næringsdrivende skal gi gaver til museene, før departementet topper gaven med mer penger. Kanskje hadde ikke regjeringen sett for seg at forlengst avdøde forretningsmenn skulle utløse støtten. Side 5

Trenger du elektriker?

Vi utfører: ✔ ✔ ✔ ! ✔ ! " ✔ " # Vi leier ut: ✔

Visste du at det ligger en hus- mannsplass i den meste travle delen av Gjøvik by, og faktisk har gjort det så lenge som Gjøvik har vært by? Rett ved CC Gjøvik lig- ger husmannsplassen Strandstua. – Strandstua var en av mange hus- mannsplasser under Hunn, sier Lissie Norland. Side 2

! " $ % "" $ %

✔ ✔ ✔

% ##

#

Gjøviks eldste elektroinstallatør

www.sentrum-installasjon.no Tlf. 61 13 86 80

Lena

Tlf. 61 16 17 77

Made with