השבט השישי - גליון 110

ב - 2102-1102 “ מערכת חוגי מבוגרים - תשע מחלקת ספורט ונוער החוג פלר"ם מקדמים את הספורט ימים שעות המדריך/ה מקום

נכון ל-11.9.21

טלפון

עמית הימלשטיין

בגוש - אולם ספורט קטן ממוזג

054-4681304

קונג-פו

19:00-20:30

ב

בגוש

כדורסל הפועל מ.א. זבולון

ישראל עוזרי

20:30-22:00

בגוש - אולם ספורט גדול

052-3662423

בגוש

ה' +' ג +' א

בגוש - אולם רב תכליתי

מיכל באנסיי

054-75333262

בגוש

פילאטיס

20:00-21:00

ד' + ' א

א'

21:00-22:30

בגוש - אולם רב תכליתי

אורן בראייר

050-5918988

בגוש

30+ הכל במחול

ה'

20:30-22:00

בגוש - מועדון נוער

מיטל פונדיבריצ'ר 050-8477600

ספינינג

בגוש

19:00-20:00

ה' +' א

כדורסל בוגרים - עממי

- אולם בנופית ספורט

אמיר וסר 054-6754365

עממי

20:00-21:00

ד' + ' ב

בנופית

- אולם בנופית ספורט

מאמן כדורעף בכיר

מח' ספורט ונוער 04-8478161

כדורעף נשים מאמא-עף - ליגת נשים בנופית

ד'

19:45-21:00

מח' ספורט ונוער 04-8478161

- אולם בנופית ספורט

ג'

19:00-21:00

כדורעף - עממי

בנופית

נערות

19:00-20:00

ג' + ' א

- סטודיו למחול בנופית אולם ספורט חדש

אנדריאה אריאל

052-8646464

זומבה

בנופית

ג' + ' א

20:00-21:00

נשים

רינה גרינשפון

- סטודיו למחול בנופית אולם ספורט חדש

ריקודים סלוניים

בנופית

19:00-20:30

054-6295029

ד'

ב - 2102-1102 “ אגודת הכדור-מים פלרם זבולון תשע

אגודה של אלופים קבוצת גיל 61 ג' שעות: 00:91-00:71 +' ימים: א יום: ב' שעות: 03:91-00:81 יום: ד' שעות: 03:91-03:71 יום: ו' שעות: 00:61-03:41

קבוצת גיל 21-01 ד' שעות: 03:51-51:41 +' ג +' ימים: א מקום: בריכת השחייה ברמת יוחנן עלות: 053 ש"ח מאמן: טל גרודמן קבוצת גיל 01-8 ה' שעות: 03:51-51:41 +' ימים: ב מקום: בריכת השחייה ברמת יוחנן עלות: 003 ש"ח מאמן: טל גרודמן קבוצת גיל 41 ימים: ב' שעות: 00:81-03:61 ה' שעות: 00:71-03:51 +' ימים: ג ימים: ו' שעות: 03:41-00:31 מקום: בריכת השחייה ברמת יוחנן

81 - בוגרים + קבוצת גיל (18+ יום: א' שעות: 00:12-00:91 )בוגרים (18+ יום: ב' שעות: 03:12-03:91 )בוגרים יום: ג' שעות 03:12-03:91 )גיל 81 בלבד( שעות: 03:22-00:12 )בוגרים בלבד( יום: ה' שעות: 03:91-00:81 )גיל 81 בלבד( שעות: 03:12-03:91 )בוגרים בלבד( (18+ יום: ו' שעות 03:81-00:71 )בוגרים

עלות: 053 ש"ח מאמן: רוני קרן

עלות: 053 ש"ח מאמן: טל גרודמן

לפרטים נוספים ולהרשמה: הדר מיכאל - מנהלת האגודה 1723324-250 מזכירות מחלקת ספורט ונוער )מירה( 1618748-40 מקום: בריכת השחייה ברמת יוחנן המחירים אינם כוללים בדיקות רפואיות וביטוח רפואי בסך 002 ש"ח ייתכנו שינויים בימים ובשעות.

שחקנים בעלי יכולת בשחיה המעוניינים להצטרף לקבוצת גיל 41 - מתבקשים לפנות למחלקת ספורט ונוער

עלות: 053 ש"ח מאמן: גיא איתן

Made with