מידעון גנים 2018

מינהל החינוך מחלקת רישום עירונית

מידעון רישום לגני הילדים העירוניים שנת הלימודים 2018 תשע"ט

כולנו נרשמים עוד היום! www.ashdod.muni.il

Made with FlippingBook Online document