NRF Monumentaal Wonen Gids 2016

1

Vooraf →

2

Even voorstellen Nationaal Restauratiefonds, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Belastingdienst Bureau Monumentenpanden, De Groene Grachten en de Federatie Grote Monumentengemeenten stellen zich aan u voor.

2

Bijzonder wonen: wat er zoal bij komt kijken In dit hoofdstuk leest u wat het inhoudt om eigenaar te zijn van een monument. Denk aan wet- en regelgeving, de monumentstatus en mogelijkheden voor (financiële) ondersteuning.

3

Iets wijzigen: voorbereiding is cruciaal! Als u iets wilt veranderen aan uw monument, kunt u zich in vier stappen planmatig voorbereiden. U leest meer over hoe u alle informatie over uw monument op tafel krijgt, over uw mogelijkheden en keuzes, de wet- en regelgeving die van toepassing is en de financiële mogelijkheden zoals laagrentende leningen en belastingvoordeel.

4

Iets wijzigen: plan maken en aan de slag! U heeft uw plannen grondig voorbereid: tijd om ze uit te werken, een aannemer en/of uitvoerders te contracteren én met de uitvoering te beginnen. U leest bovendien hoe u de kwaliteit bewaakt met behulp van Uitvoeringsrichtlijnen.

5

Energie besparen? Wat zijn de mogelijkheden? Wellicht heeft u al eens nagedacht over energiebesparende maatregelen. In dit hoofdstuk leest u over de duurzame maatregelen die ook in uw situatie mogelijk zijn. Duurzaamheidsingrepen worden in de praktijk vaak gecombineerd met onderhouds- en restauratiewerkzaamheden van een monument.

6

Uw monument in stand houden: planmatig onderhoud Ook na de restauratie of verbouwing van uw monument blijft actie nodig. Het in stand houden van uw monument vraagt om een planmatige aanpak. Hoe doet u dat? En hoe blijft u op de hoogte van actuele ontwikkelingen? Hoe en waar kunt u uw ervaringen als monumenteigenaar delen?

7

Webadressen en contactgegevens Handige adressen voor informatie, advies en ondersteuning.

8

Made with