Onsdag 27. januar 2016

MITSUBISHI FH25 16.900,- fra

Gjøvik 61 17 61 11

Onsdag 27. januar 2016 Nr. 4 • 15. årgang Stadig flere reiser med Gjøvikbanen

Satser mer kollektivt

Foto: Ragnhild Fladsrud Foto: Ragnhild Fladsrud

Stadig flere velger å ta bybussen i Gjøvik, og neste år håper rådgi- ver Egil Holen i Opplandstrafikk og plansjef Lars Engelien i Gjøvik kommune (bildet) at et busstilbud med fire avganger i timen hver veg over campus på Kallerud blir en realitet. Det kre- ver store investeringer.

NSB Gjøvik- banen AS har siden den ble opprettet som et anbudsselskap for snart ti år siden hatt vekst hvert eneste år. I fjor økte trafik- ken med fire pro- sent og Gjøvik- banen hadde 1,4 millioner reiser. Konduktør Vegard Andersen på NSB Gjøvik- banen AS er glad for trafikk- veksten. – Det er dette vi vil, alle sammen, sier konduktø- ren. Side 9

Side 4-5

Nå kommer bøtene snart

I et helt år har trafikkbetjentene i Gjøvik kommune lagt seg på en snill linje og ikke bøtelagt gård- eiere for eventuelle brudd på plikter i forhold til rydding av snø og is, strøing eller renhold i sentrumsgatene. Nå varsles det bøter. Side 8

Foto: Torbjørn Aurvåg

Nyheter!

Vi har flyttet!

50-70% på alle sko ut januar OmbyggingsSALG! Vi gjør om butikken og holder stengt 1. februar til 14. mars

ØstreTotenv. 128, Gjøvik

0 Butinox 3-i-1 Stue-gang-sov. 189;

Tlf. 61 17 10 20

Lena

Tlf. 61 16 17 77

STORGATA 3, GJØVIK 10-18 (10-16)

Ta vare på bilen med understells- behandling! Døgnåpnen selvvaskehall Alle typer lakkskader

SLUTT- SALG -70% Godt utvalg til 50% Vårens nyheter kommer hver dag!

Vi pakker opp vår- nyheter - spennende! Samtidig fortsetter vi salget - nå ytterligere nedsatt, her kan du gjøre et kupp.

Velkommen!

«en del av noe stort »

Nedre torvgt.4, 2815 Gjøvik.Tlf.61178945 !"#$%&"& '( ) *+,-. )' / GJØVIK

Storgata 23 - Gjøvik sentrum www.cinderella.no Tlf. 61 17 56 66

Mattisrudsvingen 9, 2827 Hunndalen Tlf: 970 74 233 www.poleringskongen.no

MIDT I SENTRUM

Str. 34-52

Made with