שינפלד - בהילטון הואה-הין

HILTON HUA HIN

Š’Ž‡— ƒ†Š‡‚ ‡‚ ‚~ƒ‚

03-618-9999 w w w. s h a i n f e l d . c o m

Made with FlippingBook - Online catalogs