תמורה גליון 106 ינואר 2018

2018 ינואר | 106 גיליון

יום המשפחה ונשף 4-3 > פורים

המחלקה לתרבות, פנאי ונופש בשיתוף העמותה הפדגוגית תמורה

9 > שבתות עיון

מרכזי ספורט 23-22 >

Made with FlippingBook Learn more on our blog