Yrke nr. 1 - 2016

INNHOLD

Takk for meg! ......................................................................... 3 Bygger virkelige boliger ........................................................ 4 Bygger fantastisk E6 . ............................................................ 8 Elektro ute på oppdrag! ......................................................... 12 Steinfaget . ............................................................................. 14 Pølser og politikk . ................................................................. 18 4 år i bedrift er best ............................................................... 19 Mange bad bygges av ufaglærte ........................................... 21 Fire unge murere . ................................................................. 22 Små klasser, mer tid ............................................................. 24 –Jenter, velg yrkesfag! .......................................................... 27 Hudpleie-faget ....................................................................... 30 Stillaser alle veier ................................................................. 32 Landsmøtet om yrkesfag ....................................................... 35 Forbundskommentaren ......................................................... 36 60-tallet i hvit ull . ................................................................. 37 Stor TIP .................................................................................. 40 Mot et mer miljøvennlig landbruk ......................................... 43 Hele familien satser på yrkesfag .......................................... 46 Masse lærlinger .................................................................... 52 KS kan ikke instruere kommunene ....................................... 56 Målbevisste elever på Eikeli .................................................. 58 Stress og gøy! ........................................................................ 60 Færre tar yrkesfag i Norge enn i andre OECD-land ............. 62 Kreativitet krydrer timeplanen .............................................. 63 Svært relevant studium ......................................................... 66 Opplæring av instruktører ..................................................... 67 «Nettfagskolen» .................................................................... 68 Psykisk helse og datasikkerhet i Ishavsbyen ........................ 70 Elever med lese- og skrivevansker – hvordan redusere frafallet? ................................................... 73 Mat og drikke ......................................................................... 74 Norsk øl-guide ....................................................................... 75

22

Joakim Kimsrød Blum skal bli murer

Ny redaktør for YRKE Fra 1. mars er Wenche Schønberg tilsatt som ny ansvarlig redaktør for YRKE.

40

307

14

Forsiden: Faglærer John Olsen følger med mens Junior Tshaba kutter fliser (se s 22) Foto: Petter Opperud

Made with