CZWLB0006

Leerprestatie 2 Samenwerkend leren (2011-2012-lp2-vmbo) 

Leren doe je samen Samen weet je meer dan alleen

Typering Yanita en Kim werken samen aan een opdracht over hun gezamenlijke hobby streetdance. Ze hebben goede afspraken gemaakt en houden elkaar op de hoogte van hun vorderingen. Hun samenwerking verloopt zonder problemen. Jaron en Kimberley werken ook samen aan een opdracht. Zij hebben gekozen voor het maken van een presentatie over voetballen. Ze zijn direct begonnen aan de opdracht zonder goede afspraken te maken. Ook vertellen ze elkaar niet veel over waarmee ze bezig zijn. Vlak voor de inleverdatum staat er nog maar weinig op papier.

De opdracht Goed samenwerken is van belang voor je toekomstige beroep. Samenwerken kan lastig zijn. Iedereen heeft een eigen stijl van werken. Het kan gebeuren dat je moet samenwerken met iemand met wie het niet klikt. Dat kan nu op school al gebeuren, maar ook in je latere beroep. Als het dan toch lukt om samen te werken, ben je professioneel bezig. Bij Zorg en Welzijn wordt veel aandacht besteed aan samenwerken.

Als je samenwerkt, is het belangrijk om goede afspraken te maken, bijvoorbeeld over wie wat doet. Schrijf dit op in je logboek. Ook is het belangrijk dat je elkaar durft aan te spreken wanneer het werk niet wordt uitgevoerd zoals jullie hebben afgesproken.

Samenwerken leer je door te doen. Kijk naar jezelf en naar de ander. Waar ben jij goed of juist niet? Wat zijn de kwaliteiten van je groepsgenoten?

Wat leer je van elkaar? Vul je elkaar goed aan?

2012 Stichting Consortium Beroepsonderwijs. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd.

Made with