086560577

DET KJØBENHAYNSKE

KOMMUNITETS HISTORIE * r •'

I KORT OVERSIGT

AF

C. E. F. REINHARDT.

M INDESKR IFT I ANLEDNING AF KOMMUNITETETS OPRETTELSE DEN 25. JULI 1569.

UDGIVET AF STIFTELSENS BESTYRELSE.

KJØBENHAVN/ T r y k t u o 8. J. II« S c h v l t z , 1869.

£ V

J \ :

• . . r ' ", -.U

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online