Første Steg nr. 4 -2015

4 2015

et tidsskrift for barnehagelærere fra utdanningsforbundet

Trenger 68.000 barnehageplasser til barn på flukt side 16–20 De sensitive barna – slik ser du dem side 22–23 Deminste barna

• Har det dårligere enn ventet, viser ny forskning • Alle burde hatt det som i Hvitveisen barnehage • Dette bør politikerne gjøre side 4–11

SJEKK: UDF.NO/FORSTESTEG-EBLAD

Made with