Onsdag 11. oktober 2017

2

Onsdag 11. oktober 2017 •

Nå etterlyser de Stenbergnissen

Uavhengig lokalavis for Toten-bygdene Ansvarlig redaktør: Jon Olav Andersen Daglig leder: Morten Linnerud

De statlige jobbene

I tre år har både smånis- ser og fjøsnisser vært på besøk når tradisjonsjula feires på Stenberg, men er det mulig å håpe at selveste Stenbergnissen dukker opp i år? – Vi er sikre på at nissen finnes her, men vi har ikke fått øye på’n ennå, sier Jorun Vang i komiteen for Jul på Stenberg, som arrange- res på amtmannsgården 10. desember. Nissejakt I tre år har arrangørene vært på utkikk etter sjølveste nissefar - eller kanskje er det nissemor - når gamle og kulturhistoriske juletradisjoner feires på amt- mannsgården. At det er en nisse på Stenberg er nissejaktfølget sikre på, selv om nissen har holdt en lav profil og ikke er særlig godt dokumentert i skriftlige his- toriske kilder. – Nissen var jo en slags mora- lens vokter på gården og stelte godt med dyra og avlingene om han ble godt tatt vare på. Om bonden var snill så var nissen også snill, ellers var det pek i vente, sier Evald Fredholm i Mjøsmuseet. Det kom i sin tid mye av urter, sitroner og annet langveisfarende til Stenberg, men de antar at nis- sen er av det mer kortreiste sla- get. – Det er nok ikke en slik ame- rikansk nisse vi har her, sier Guri Westby Haugen, som holder en knapp på rødstrikket lue enn rød lue med pelskant. – Nissen på Stenberg er kan- skje mer inspirert av St. Nicholas. En raus nisse med godt lag med unga og et godt fang å sitte på, sier Vang. Hun satser på Ragnhild Fladsrud ragnhild@totens-blad.no 16. oktober markeres Verdens matvaredag, og Østre Toten Bygdekvinnelag vil bruke dagen til å feire de norske grønn- sakene. De har tenkt å dele ut ingredienser til grønnsaksuppe og oppskrift signert bygdekvin- nelagene og kokk Harald Osa. – Om du, som oss, er opptatt av å spise sunt, norsk og kort- reist inviterer vi deg til å være med og si ja til norske grønnsa- ker, sier Randi Balke Hveem i bygdekvinnelaget. Hun har flere gode argumenter for å velge norsk.

Det vil seg liksom ikke med nye statlige arbeidsplasser på vestsi- den av Mjøsa. Mange gode argumenter framføres, men nok en gang har området tapt kam- pen om denne typen jobber. Vi har sett det før, ikke minst på Gjøvik. I forrige uke kom nyheten om at 30 årsverk i Landbruksdirektoratet flyttes fra Oslo til Steinkjer. Østre Toten har lenge jobbet for å få flyttet dem hit, men slik gikk det altså ikke. Det er ingen tvil om at det finnes nok av argumenter for at Toten hadde vært det rette stedet for lokalisering av deler av land- bruksforvaltningen. Vi kan alltids håpe på statlige arbeidsplasser i andre sammenhenger, men det hadde vært nærliggende å få noe knyttet opp mot landbruket hit. Nå blir det altså ikke tilført 30 offentlige årsverk i nybygg på Kapphøgda eller andre steder på Toten. Ordføreren i Østre Toten sa i forrige uke til vår avis at hun ser det som mulig å utnytte erfa- ringene fra denne runden til framtidige forsøk på å få flyttet statlige eller andre store arbeids- plasser til Toten. Hun mener det gjelder å være forberedt når nye runder kommer. Vi støtter henne der. For det vil komme nye muligheter. Det er viktig å framføre budskapet på en profesjonell måte, ha de rikti- ge argumentene. Vise hvilke kvaliteter vi har. Samtidig er det ikke til å komme forbi at det også handler om politikk, vel så mye som logikk. Så om man ikke når opp i første omgang, god argu- mentasjon til tross, er det ingen grunn til å henge med hodet. Vi ser at de ansatte i Landbruksdirektoratet ikke er helt fornøyd med flyttingen som er bestemt, og at det varsles at de færreste er interessert i å bli med på flyttelasset til Steinkjer. Akkurat den problemstillingen er ikke ny. Når nye flyttinger skal vurderes, må det iallfall tas hen- syn til Totens beliggenhet. Vi har i dag mange totninger som pend- ler til Oslo. Det går minst like kjapt å reise motsatt veg, for dem som ikke ønsker å ta med seg familien og flytte.

Det har ikke skortet på besøkende smånisser til Jul på Stenberg, men nå håper Evald Fredholm, Guri Westby Haugen og Jorun Vang at Stenbergnissen dukker opp.

Fugleparken får en sjanse Det er stille i Fugleparken på Raufoss, men politikerne har ikke gitt opp håpet om at den skal kunne drives videre i framtida. Saken om fuglepar- ken ble behandlet i formann- skapet 20. september. Formannskapet støttet forsla- get om at området skal tas med i den pågående regule- ringsprosessen for rådhuskvar- talet og foreslo videre å kon- takte Lena-Valle videregående skole som en mulig samar- beidspartner i saken. Det ble også foreslått at man bør vur- dere om innbyggerne skal involveres for å få innspill til videre utvikling av parken.

på Facebook-siden vår eller inn- legg på Instagram med #Stenbergnissen, sier Vang. Om nissen av det blyge slaget, slik nisser tradisjonelt kan være, er det også mulig å sende melding eller ta kontakt med komiteen. – Om man ikke er Stenbergnissen selv, kanskje noen har han eller henne som nabo, kjenner til noen eller har en kollega som er det, undrer Westby Haugen. Litt press legges på nissen som må gi seg til kjenne før 25. okto- ber. er viktig for helsa å spise mer grønnsaker, blant annet for å forebygge fedme, diabetes type to, hjertesykdom og visse typer kreft. Også de som synes det er viktig å vise solidaritet bør velge norske grønnsaker, mener byg- dekvinnelaget, som argumenterer med at alle må ha mat, og at Norge kan bidra med å produ- sere mest mulig næringsrik, trygg og god mat til egen befolk- ning. Bygdekvinnelaget blir å finne både på Skreia og Lena med suppestasjon denne dagen.

at veien til Stenbergnissens hjerte går via magen. – Grøt vil det bli, og vi skal være rause med den, lover Vang før Fredholm tilbyr hjelp med habitten om nissen selv ikke er helt fornøyd med antrekket sitt. Hjelp fra publikum Arrangementskomiteen håper nå på publikums hjelp for at Stenbergnissen skal våge å gi seg til kjenne, gjerne med hjelp av moderne hjelpemidler som sosia- le medier. – Vi blir glade om det legges klimaavtrykk. I tillegg har vi gode forutsetninger for å dyrke grove grønnsaker som kål, løk og rotgrønnsaker i Norge. Ved riktig lagring kan disse oppbeva- res i mange måneder, og de kan dermed spises året rundt. Ved å velge disse og andre typer nor- ske grønnsaker, kan du bidra til å redusere unødvendig lange trans- portetapper fra jord til bord med tilhørende klimabelastning. Hun understreker at det også – Det er positivt for klimaet å velge norske grønnsaker. Norsk grønnsaksproduksjon har et lavt

Bygdekvinnene deler ut sunne suppeposer

Totens Blad retter seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten.

Dødsfall

Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfor- dres til å ta kontakt med redak- sjonen. Det er også anledning til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo,

Meldte dødsfall ved Gjøvik tingrett: Tore Blien, Vestre Toten, født 1956, døde 4. september. Kjell Holtermann, Østre Toten, født 1934, døde 28. september. Gunvor Lindborg, Østre Toten, født 1931, døde 1. oktober.

Tlf. 22 40 50 40 pfu@presse.no

Made with FlippingBook Online newsletter