Bedre skole nr. 1-2015

B

BEDRE SKOLE Postboks Returadresse: BEDRE SKOLE Postboks 9191 Grønland N-0134 OSLO Grønland Oslo

E ersendes ikke ved varig adresseendring, men sendes tilbake til senderen med opplysning omden nye adressen.

27.–28. november, Clarion Hotel Stavanger SKOLELEDERKONFERANSEN 2014 Skoleleders betydning for elevers læring Foredragsholdere : Dennis Shirley, Phil McRae, Per Fugelli, Pål Roland, Per Olav Aamodt, Carl Dons, Marit Aas, Ruth Jensen, John Arve Eide, Inge Brigt Aarbakke, Ole Briseid, Magne Lerø og Ragnhild Lied Tema på årets konferanse er nasjonale og internasjonale utviklingstrekk, knyttet opp mot grunnleggende områder innenfor skoleledelse som styring, ledelse, innovasjon, lojalitet og etikk. Til konferansen kommer internasjonale kapasiteter som professor Dennis Shirley og Phil McRae. I tillegg kommer en rekke spennende forelesere fra ulike fagmiljøer. Torsdag kveld inviteres du til “Leaders’ corner”, der vi bl.a. vil vise filmen «Den gode lærer». Resten av kvelden er satt av til hyggelig samvær og gode faglige diskusjoner med kollegaer.

FRA PROGRAMMET •

Skolelederes betydning for elevers læring School leadership and students’ learning

• Rethinking School Leadership: Creating A Great School for All Students • The Impact of Technology on Children and Schools • Ledelse av endringsarbeid • TALIS - Norske skoleledere hva nå? • Norsk utdanning i et internasjonalt perspektiv – videre veivalg • Styring, ledelse og lojalitet • Ledelse og innovasjon • Å utforske praksis – ledelse av læringsarbeid • Sideblikk på skoleledelse • Kvalitet i læringsmiljøet – rektors ansvar og rolle • Å danne mot Bindende påmeldingsfrist: 24. oktober Påmelding til konferansen: www.udf.no/kurs eller kurs@udf.no Kontaktperson: Brit Adam, tlf: 24 14 20 79/00 Konferanseavgift: 2800 (medlem), 3600 (ikke-medlem) I prisen inngår konferansen, lunsj begge dager og kveldsarrangement.

Hotell: Pris hotellrom er 1.525,- pr. rom 27. til 28. nov og 1.725,- pr. rom 26. til 27. nov, og må bookes på tlf 51502500 eller aino.fagerbakk@choice.no. Bookingkode: 251170 (innen 27.10.)

Made with