Kjøbenhavn_Melbourne_Paris_1867

E t sidste Farvel.

367

A l f r e d selv har stukket Foden dybere ind i den finantsielle Verden og gjør Penge. «Journalistiken er god nok, naar man forlader den; det er en Løfte­ stang, som man bør anvende med Fornuft,» slutter han. Situationen har udviklet sig, seer man; og høist tvivlsomt vil det være om N ogen, der kom til Paris, skulde træffe vore B o h è m e s i de samme Stillinger. Tidens Hjul ruller ustandseligt, og intet Sted svinges man hurtigere omkring end i Konstnerverdenen i Paris; je g slutter disse let henkastede Skizzer med et oprigtigt Ønske om at alle vore Bekjendte snarest muligt maae komme i Havn.

Made with