Onsdag 31. mai 2017

2

Onsdag 31. mai 2017 •

Pensjonistdrøm endelig avduket

Uavhengig lokalavis for Toten-bygdene Ansvarlig redaktør: Jon Olav Andersen Daglig leder: Morten Linnerud Fornuftig samarbeid Denne sommeren går Mjøs- museet og turistnæringen i kom- paniskap. De som jobber med den lokale turismen har lenge etterlyst mer å vise fram. Og vi har jo mye som er verdt å se. Problemet er at det meste på museet har vært bak låste dører i den perioden flest turister kom- mer hit. Nå utvides åpningsti- dene, og kunnskapsrike folk er klare til å guide tilreisende også på ukedager. Fram til nå har det ikke nødvendigvis vært altfor mye å finne på en kveldsstund på Toten og Gjøvik for en turist som ikke er så godt kjent i områ- det. Vi synes det var på høy tid at samlingene blir mer tilgjengelige, og håper at det svarer seg også for museet. At overnattingsste- dene i distriktet kommer til å tjene penger på det, er vi ganske overbevist om. Nettopp slike til- bud bidrar til at turistene tar en ekstra dag eller to, i stedet for bare å sove ei natt på transport- etappen. Spisesteder, forretning- er og alle andre som har noe å tilby vil også nyte godt av det ekstra døgnet turistene tilbringer her. Selv hvor vakker og blå Mjøsa måtte være, skal det litt mer enn fin utsikt til. I distriktet har vi alle anleggene til Mjøsmuseet, enten det nå er på Eiktunet, Holmen Brænderi, Stenberg eller på Kapp. Mjøsas Ark er et godt eksempel på et sted som har potensial for flere besøkende, her er det mye å oppleve. Stenberg er også et veldig inter- essant sted, spesielt når noen kan fortelle fra gardens rike his- torie. Det er viktig at turistnæringen får drahjelp, ikke minst på grunn av den gedigne reklamen mjøs- området fikk etter fjorårets Skibladner-sendinger. Hjuldamperen ligger an til en skikkelig rekordsesong. Når alle nå spiller på lag, får det positive ringvirkninger. I årene som kommer blir det samspillet enda viktigere, skal vi klare å holde på de flotte be- søkstallene fra i fjor.

Etter fire år har pilegri- men satt seg til på Hoffsvangen med drik- kebegeret sitt. Han må være tørst litt til, men rennende vann blir det også etter hvert. Lasse Gran kunne glede seg over at drømmen ble virkelighet da «Kilden» åpenbarte seg. Kunstner Henning Olav Espedal fikk mye ros for den sterke skulpturen som ble avduket uten- for Bygdestua Kristi himmel- fartsdag. Mange har vært spente på å se resultatet av ideen som ble unn- fanget da Lasse Gran gikk av som sokneprest. Gaven pensjo- nisten fikk, ble starten på det nye landemerket på Vangen. – Jeg er jo så glad i skulpturer, smiler Lasse Gran når vi treffer ham på Bygdestua litt før avdu- kingen. Drømmen om å få laget en skulptur var derfor nærlig- gende. Prosessen med «Kilden», som er det offisielle navnet, har tatt tid. Mange bidrag Menighetsrådet fanget opp ideen til Lasse Gran, og etter hvert har det kommet inn penger til å reali- sere ideen. For tre år siden kom det god drahjelp da Østre Toten Rotaryklubb engasjerte seg. Fortsatt mangler det litt før alle midlene er på plass. – Vi tror det ordner seg. Vi har blant annet en søknad inne hos Totens Sparebank om et bidrag, I morgen, altså torsdag, er det årsmøte i Bøverbru vel. Det blir vanlige årsmøtesaker, og valg- komiteen har forberedt seg, slik at valg av ny leder, kasserer og styremedlem skal gå greit. Velet har stadig mange viktige saker å Jon Olav Andersen jonolav@totens-blad.no

Interesserte totninger ville kikke nærmere på Henning Olav Espedals skulptur etter at den var avduket utenfor Bygdestua, og kunstneren hadde all grunn til å smile fornøyd.

sier Lasse Gran, som synes det er en gledens dag når den forvent- ningsfulle forsamlingen endelig skal få se skulpturen som har kommet hele vegen fra Espedals atelier i Kina. Den har vært i Norge en stund allerede, men det har tatt litt tid å få alt på plass. Håpet var selvsagt at det ren- nende vannet skulle komme på plass, slik at pilegrimen ikke for- blir tørst. Her har det stoppet seg litt på det tekniske. Samme slags stein Sokkelen som pilegrimen sitter på, ble noe større enn først plan- lagt. Men så er det da ingen til- feldig steinblokk som ligger der. Da fortidas totninger på 1100-tal- let skulle sette opp kirkebygning- en, valgte de å hente stein fra traktene ved Eriksrud. Selvsagt måtte også skulptursokkelen hen- tes i samme område. Det var ordfører Guri Bråthen som fikk æren av å avduke skulpturen av pilegrimen, til spe- sialskrevet fanfare signert Arne Henry Skullerud. Og avdukingen gjorde ordfø- reren som kortreist pilegrim selv. Hun var nemlig blant de rundt 80 jobbe med, og setter pris på at folk møter opp for å oppdatere seg på saker samt støtte opp om velets arbeid. Årsmøtet holdes i Håkonshallen på Bøverbru, og etter møtet blir det kaffe og prat.

Ordfører Guri Bråthen hadde æren av å avduke det nye blikkfanget på Vangen.

personene som gikk pilegrims- vandring fra Kapp kirke til Hoff i forbindelse med felles kirkedag og pilegrimsdag. – Vi vet ikke hvor lang tid det Dødsfall Meldte dødsfall ved Gjøvik tingrett: Magnus Elvesveen, Vestre Toten, født 1942, døde 19. april. Liv Sara Holthe, Vestre Toten, født 1921, døde 19. mai. Ruth Olsen, Vestre Toten, født 1930, døde 16. mai. Anne Karin Woldheim Toivonen, Vestre Toten, født 1951, døde 15. mai. Torild Rikarda Nervik Hatlelid, Østre Toten, født 1948, døde 15. mai. Else Petra Kristiansen Farlund, Østre Toten, født 1936, døde 13. mai.

går før det strømmer vann ved «Kilden», men har håp om at det ikke tar for lang tid, sier Lasse Gran, som gjerne vil takke alle som har bidratt til realiseringen.

Dagens sitat Arbeidet mitt er en pilegrim som må være i bevegelse for å kunne vokse.

Paulo Coelho

Vår kjære mamma og svigermor. Vår snille gode farmor. Vår søster og tante

Totens Blad retter seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten.

født 19. juli 1936, sovnet stille inn på Ahus med sine nærmeste rundt seg 27. mai 2017.

Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfor- dres til å ta kontakt med redak- sjonen. Det er også anledning til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo,

Årsmøte på Bøverbru

! Begraves fra Lørenskog kirke tirsdag 6. juni kl. 12.00.

Tlf. 22 40 50 40 pfu@presse.no

Made with