Onsdag 31. mai 2017

Mjøsmuseet åpner dørene for turistene 3 • Onsdag 31. mai 2017

Mjøsmuseet ønsker å jobbe mer mot turisme. Samtidig har reiselivs- næringen skreket etter et tilbud for turistene som kommer til Toten. Nå åpnes museumsdørene for fullt. Mjøsmuseet skal satse stort på turister i år, og har omvisninger nesten hver dag. – Vi har kun hatt omvisninger lørdag og søndag. Det har vi nå endret på. Det blir en event hver dag, forteller Inger Christine Årstad ved Mjøsmuseet. I tillegg blir arkivene åpne som vanlig, for turistene som kanskje vil sjekke ut røttene på Toten og Gjøvik. Etterlengtet tilbud Både overnattingssteder og turist- kontoret har ønsket å ha mer å tilby gjestene som kommer til vårt distrikt. – Mjøsmuseet og vi har sam- arbeidet lenge, men Mjøsmuseet ønsket å jobbe mer mot turisme og henvendte seg til oss for å få hjelp. Fra vår side har vi og over- nattingsbedriftene skreket etter et tilbud. Det er synd at perler bare har vært åpent for omvisning i helgene. Vi kom med en bønn om en omvisning hver dag, sier markedssjef Heidi Gran i Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv om samarbei- det. Holde på gjestene Markedssjefen er glad for at Dansekompaniet R.E.D. Residency Company på Eina ber oss ta med vårt eget våroffer når de setter opp en ny versjon av Igor Stravinskys «Vårofferet» på sin scene i morgen, 1. juni. – Plukk en blomst eller noe annet fra naturen, oppfordrer Sanna Eriksson Ryg, som er administrativt ansvarlig ved R.E.D. Idé og koreografi for forestillingen, som har fått nav- net SACRE, er ved Sudesh Adhana og Ella Fiskum. – I Adhana og Fiskums ver- sjon av Vårofferet åpnes det for det primitive i oss. SACRE stiller spørsmål om hva vi er villige til å ofre, sier Ryg. Kvelden starter med et utdrag av Vårofferet ved Toten Tornado Kids, som kompaniet planlegger Torbjørn Aurvåg torbjorn@totens-blad.no

Mjøsmuseet åpner dørene i langt større grad enn før, sier Inger Christine Årstad og Ole Anders Lundgaard Evensen. (Foto: Thea Romsås).

Mjøsmuseet tør å satse så stort. – Vårt ønske er at gjestene skal bli her en dag eller tre eks- tra, men da trenger vi tilbud for å holde dem her. At gjestene blir et døgn ekstra er viktig for alle. Det gir klingende mynt hos mange aktører i vår region, sier Gran. En ny brosjyre er snart i tryk- ken, der alt om hva de besøkende kan oppleve blir presentert. – Med det nye opplegget får vi fortalt en litt større historie. Du kan reise rundt i Gjøvik og Toten en hel dag hvis du vil, sier Årstad. Stenberg og Mjøsas Ark på Kapp skal ha omvisninger ons- dag til søndag. Mjøssamlingene på Minnesund skal fortsatt bare ha åpent i helgene. Omvisningstilbudet gjelder fra 24. juni til 20. august. – Vi prøver ut dette i to år. Det blir helt sikkert noen tilpasninger underveis, sier Årstad. Visningstur Som et ledd i dette, arrangerer Mjøsmuseet, Skibladner, Clarion Collection Hotel Grand og Feriespesialisten/ Oppland arran- gement visningstur for 20 perso- ner fra ulike lag og foreninger i Oslo, Østfold og Akershus. Det startet i går med omvisning på Stenberg og Ditlevines utsikt. I dag er det Skibladnertur fra Gjøvik til Kapp og omvisning på Mjøsas Ark. – Visningsturen er et samar- beid mellom alle aktørene og oss i reiselivet, sier Gran.

Bunad av beste kvalitet.

Våroffer på Eina

et større samarbeidsprosjekt med. Forestillingen finner sted på Nyland gård på Eina.

Vestopplandbunad

Øvre Torvgate 20 • Tlf 61 13 42 40

Made with