Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 24 Next Page
Page Background

Eieren av Nygard på

Totenåsen har i lang tid

vært plaget av hærverk

og tyveriforsøk. Natt til i

går brant skålen på ste-

det ned, uten noen

logisk brannårsak.

Politiet vil ha tips.

Jon Olav Andersen

jonolav@totens-blad.no

Det var tidlig i går morges at for-

bipasserende oppdaget at en

skåle på eiendommen hadde

brent ned i løpet av natta. Da eie-

ren av stedet, Christian

Gjestvang, kom dit ved 09-tida,

var det fortsatt røyk og varme i

restene av skålen. Der var det

ikke strøm, det hadde ikke vært

kjent aktivitet der på lang tid og

rundt uthuset var det sørpevått.

Stadig hærverk

Nygard ligger langs Garsjøvegen,

mellom Torsætra og Rognlia i

Hurdal, utenfor Brennsætra.

Gang på gang har eieren opplevd

at folk har knust ruter, tatt seg

inn eller på andre måter tatt seg

til rette. Han synes brannen vir-

ker veldig pussig.

– En stund skiftet jeg ruter i

hovedbygningen, men ga opp.

Siden i fjor høst er det igjen blitt

knust en mengde ruter. Noen har

i vinter tatt seg inn og gjennom-

søkt huset. Jeg fant knuste flasker

på gulvet, og det er tydelig at

noen har rotet rundt, forteller

Gjestvang.

Ettersom eiendommen ligger

helt inntil vegen, er det åpenbart

noen som finner det interessant å

ta seg til rette, selv om det ikke

er noe å stjele.

– Jeg sluttet å låse døra, da

slapp folk å ødelegge for å gå

inn, sier eieren.

Brant på natta

Gjestvang har også oppdaget at

noen har løftet av de gamle

dørene på en annen uthusbyg-

ning.

– Slike dører er jo blitt så

populære å bruke som interiørde-

taljer. Her har nok dørene vært

for tunge, så de er blitt liggende

igjen. Det er ikke bra at folk tar

seg til rette, her kan dyr komme

seg inn når det står åpent og få

problemer, sier Gjestvang.

Skålen som brant, var på cirka

tre ganger fem meter. Bygningen

har brent ned uten at noen har

meldt fra. Brannvesenet rykket

ikke ut, ettersom skålen hadde

brent helt ned og det ikke var

fare for spredning. Imidlertid lig-

ger skålen ganske tett ved hoved-

huset, så det kunne ha skjedd

mer her.

Politiet har fått melding om

brannen, og ber om tips, dersom

noen vet noe.

– Vi må undersøke dette nær-

mere, og derfor er det viktig for

oss å få vite om det er observert

noe som kan forklare brannen,

sier Bjørn Slåtsveen, leder for

etterforskningsseksjonen i

Innlandet politidistrikt Gjøvik.

Nygard er en rest av den faste

bosetningen som var i

Brennsæteroa. Arne Julsrud Berg

i Mjøsmuseet sier at skålen som

brant ned i utgangspunktet var

bevaringsverdig på grunn av

dette.

10

Onsdag 4. mai 2016 •

Stakk fra

bilpåkjørsel

Kåre Oddens bil ble påkjørt,

men ingen har tatt på seg

ansvaret. (Foto: Ragnhild

Fladsrud).

Fredag formiddag hadde Kåre

Odden tatt turen til Lena for å

gjøre helgehandelen. I 11.30-

tida parkerte 90-åringen på par-

keringsplassen utenfor Kiwi og

gikk inn. Da han kom ut igjen

10-15 minutter senere, ventet

det en ubehagelig overraskelse.

– Noen hadde kjørt borti og

laget en skikkelig bulk på

høyre framskjerm på bilen min,

forteller Odden. Trolig har

noen rygget inn i bilen, en blå

Subaru Impreza. Så har den

ansvarlige reist avgårde.

Skadene er så store at det må

ha vært merkbart for den som

kjørte den andre bilen.

– Dette er ergerlig, og sim-

pelt gjort, sier Odden oppgitt.

Den tidligere lensmannen i

Østre Toten håper at noen kan-

skje har sett noe, eventuelt at en

angrende synder vil ta kontakt.

Etter saken ble publisert på

Totens Blads nettside, kan også

en annen person fortelle om en

tilsvarende hendelse på samme

parkeringsplass i midten av

april.

– Foreløpig har jeg ikke hørt

noe fra noe sted, sier Odden,

som ikke har anmeldt saken.

Politiet har ikke fått inn mel-

ding fra noen som har tatt på

seg ansvaret. – Dette er dess-

verre noe som skjer altfor ofte.

Vi får mange meldinger om

slikt, sier operasjonsleder

Marianne Brun i Innlandet

politidistrikt.

Mystisk brann

og stadig hærverk

Brannen i skålen på Nygard på Totenåsen natt til i går er ikke lett å forklare. Eieren har stadig opp-

levd at folk har tatt seg til rette på eiendommen den siste tida. (Foto: John Knut Bakken).

PRIDE er et opplæringsprogram som gir deg grunnlag

til å vurdere om det å være fosterhjem er noe for deg.

Mer info og påmelding:

fosterhjem.no

PRIDE-GRUNNKURS PÅ HADELAND

Første samling: 3. juni kl 9 på Hotell Hadeland, Gran

fosterhjem.no

7=22’:) 6978%(

’-78)-2 2)8891

7 ‡

‡ +HOH GŸJQHW

[[[ RIXXYQ RS

Skansen og Grande

musikkorps

2010

åp

r

E

kek d

n

E

e ø v

s

0

L

DK

l

RAMP

PO

e

ena

0

dnu Hi

.

wiK,

e

leren l jK

s

0.

u

-2007

g

. 1l r k

r

gadroT

) e

h

i

g

l (ar l

m o

ennA

dist nin i s

74

onnk i kitS

f. g nir tl

intner hof 53

2 974

0

00.51-02. . 1lk

ne ler le

.reppov l

g a

Lørdag går startskuddet for

årets stolpejakt for Toten og

Gjøvik. På Østre Toten blir det i

år 100 stolper å jakte på i Lena,

Kapp, Skreia og Kolbu, hvor

sistnevnte er nytt jaktområde i

år.

I Vestre Toten blir det 80 stol-

per i år på Raufoss, Steffensrud

og i området rundt Sykehuset

Innlandet på Reinsvoll. På

Gjøvik slippes nå hovedkartet

med 75 stolper, etterfulgt av

flere kartslipp utover året.

Stolpejakta har bredt stort om

seg siden oppstarten som prøve-

prosjekt i Gjøvik i 2013. Per

dags dato er fem fylker og 22

kommuner oppført på stolpejak-

tens nettside, og noen steder er

stolpejaktsesongen allerede i

gang.

Stolpejaktstart på Toten